Bankkonto Akershus

Om din bedrift trenger en bankkonto så har vi noen tips her. Når bedriften er formelt etablert (dvs. Elevbedrifter hos ue.no) kan dere opprette bedriftskonto hvor dere kan sette inn penger dere tjener og betale bedriftens kostnader.

Slik åpner dere en bedriftskonto:

Dere står fritt til å benytte den banken dere ønsker. Oppsøk deres lokale bank for mer informasjon.

Nordea og UE Akershus har en avtale om åpning av bedriftskontoer for student- og ungdomsbedrifter.

Under fliken "Bli kunde" står det beskrevet hvilke dokumenter dere må fylle ut, hvor dere skal sende dem og hvordan dere skal forholde dere for å få legitimert dere i banken. 

Dere kan få informasjon om alle deler av prosessen på Nordeas informasjonstelefon 06002. Her kan dere også avtale tid for legitimering i en av bankkontorene til Nordea i Akershus. Spesifisere at det gjelder etablering av konto for elevbedrift, ungdoms- eller studentbedrift. 

Dokumenter som elevbedriftene må ta med seg når dere skal i møte med banken:

Alle EB-lærerne har fått tilsendt informasjon per epost om hvordan man skal fylle ut «Nordeas registreringsskjema».

Snakk med ansvarlig lærer om dette før dere avtaler et møte med banken. På elevbedrift.no under fanen «Etablering/Bankkonto» kan dere finne dokumentene dere trenger å ta med til banken.

Fordelene med Bedriftskonto:

  • Enkel og oversiktlig
  • Det koster ingenting å åpne kontoen og det er ingen kontoholdsgebyr
  • Dere kan ta ut og sette inn penger i Nordeas kontorer uten kostnader
  • Tilgang til betalingsprodukter, som Nettbank Bedrift og Bedriftskort med Visa, tilknyttet Bedriftskontoen