Bankkonto Troms

SpareBank 1 Nord-Norge tilbyr elevbedrifter tilgang til banktjenester som trengs for å drive en Elevbedrift - helt kostnadsfritt.

Elevbedrifter har ikke eget foretaksnummer fra Brønnøysundregisteret og henvises til Ungt Entreprenørskap Troms hvor elevbedriften blir tildelt en konto.

Kontoens juridiske eier er Ungt Entreprenørskap Troms, men kontoen disponeres ene og alene av elevbedriftens kontaktperson(er). Vi gjør oppmerksom på at bankkonto må tømmes og avvikles innen 1. juni i forbindelse med avvikling av elevbedrift. Beløp som eventuelt står igjen på konto ved skoleårets slutt tilfaller Ungt Entreprenørskap Troms.

For tilgang til konto må ansvarlig lærer og laste opp følgende skjemaer på bedriftens registeringsside på www.ue.no   

 Bestillingsskjema i lenken under fylles ut og sendes til june.pettersen@ue.no