Opprette og avslutte konto Buskerud

Ungt Entreprenørskap Buskerud samarbeider med Nordea. Banken har utarbeidet rutiner for hvordan bedrifter registrert hos UE skal gå frem for å åpne konto i banken.

For å opprette bankkonto må dere ha med følgende til banken:
 
- Elevbedriftens vedtekter
- Bedriftsattest fra Ungt Entreprenørskap
- Avtale med ansvarlig lærer for elevbedriften
- Legitimasjon for alle elevene som skal signere/undertegne kontoavtalen
Ved åpning av konto for Elevbedrift må den åpnes på en av elevenes fødselsnummer. Kontoen gjøres opp ved avvikling av elevbedriften, det vil si før skoleåret avsluttes.

Signaturrett / fullmakt til bruk av konto
Ved registering bedriften oppgi hvem som har signaturrett på vegne av bedriften. Alle som har signaturrett må møte i banken (med legitimasjon) ved oppretting av konto. Gyldig legitimasjon er bankkort med bilde eller pass. Skolebevis er ikke gyldig.
 
 
Bruk av andre banker
Bedriftene kan åpne konto i den banken de ønsker. Vær oppmerksom på at banken selv kan velge hvordan de håndterer Ungt Entreprenørskaps bedrifter (åpne bedriftskonto, la mindreårige stå ansvarlig for konto). Finans Norge har utarbeidet en veiledning til sine medlemmer (bankene), hvor de anbefaler at man behandler UEs bedrifter på samme måte som det Nordea gjør. Anbefalingen kan lastes ned HER og kan tas med til banken dere velger å gå til.