Opprette og avslutte konto Trøndelag

Alle bedrifter trenger en bankkonto. Denne brukes til å sette inn penger dere tjener og til å betale bedriftens regninger.

Opprettelse av konto til elevbedrift

 Ansvarlig lærer for elevbedrift sender en e-post til trondelag@ue.no med følgende opplysninger:

  • Navn på elevbedrift: (Ev Skolenavn, klasse/fag og kullår)
  • Navn på ansvarlig lærer: (fornavn og etternavn):
  • Personnummer (11 siffer) til ansvarlig lærer: Lærer kan gjerne ringe 40227295 ( Kontor) med personopplysninger, om de ønsker.
  • Telefonnummer til ansvarlig lærer:
  • Epost til lærer:

Når UE Trøndelag har mottatt disse opplysningene, opprettes en bankkonto til dere, og dere mottar bankkontonummeret. Ansvarlig lærer har tilgang til kontoen. Det opprettes også VIPPS-tilgang med eget vippsnummer til kontoen, og lærer får mail fra VIPPS med videre info om innlogging/tilgang. UE Trøndelag er behjelpelig med spørsmål rundt dette dersom noen er usikre. Dersom en ansvarlig lærer bli langtidssykemeldt eller slutter, kan dere sende en mail for å endre/legge til ansvarlig lærer.

Det følger ikke med bankkort på konto. Så ved behov for uttak, er det ansvarlig lærer som må få overført beløp og ta ut. Kontoen tømmes hver juli, men pengene videreføres og settes inn igjen manuelt av oss.

Når klassen har gått ut, ny lærer overtar eller at elevbedriftsprosjekt avsluttes, er det viktig at UE varsles slik at konto avsluttes eller endres de nytt navn på konto med riktig år på kull og riktig ansvarlig lærer meldes inn til UE.