Bankkonto for Ungdomsbedrifter i Finnmark

Sparbank1 Nord Norge  tilbyr elever som driver ungdomsbedrift gjennom Ungt Entreprenørskap Finnmark tilgang til alle banktjenester som trengs for å drive en ungdomsbedrift - helt kostnadsfritt.

Spbank Nord Norge

For å lykkes i næringslivet er det viktig å ha god økonomisk oversikt. Når man etablerer en bedrift må man ha en konto for å sette inn penger og nettbank når regninger skal betales. Hos oss kan UE Finnmark-bedrifter åpne driftskonto og etablere nettbank bedrift med gunstige betingelser.

Slik oppretter dere bedriftskonto:

Opprettelse av konto gjøres når dere er registrert i Brønnøysund. Dere skal da følge den elektroniske løypa på snn.no for å bli kunde/opprette konto i SpareBank 1 Nord-Norge.

Før dere starter kundeetableringen må dere ha følgende tilgjengelig:

  • Firmaattest fra Brønnøysund
  • Avtale med ansvarlig lærer
  • Navn, adresse og fødselsdato for eiere og kontaktperson
  • Kontaktperson må ha Bank-id

 

Etter at skjema for «Etablering av kundeforhold UE-bedrift» er sendt inn vil UE-bedriftens kontaktperson motta et signeringsoppdrag for elektronisk signering. Dette signeringsoppdraget inneholder kontoavtale og avtale om nettbank bedrift.

Så snart avtalene er signert vil UE-bedriftens kontaktperson kunne logge på i Nettbank Bedrift hos SpareBank 1 Nord-Norge og tildele tilganger for andre deltakere i UE-bedriften.

Kontoen skal gjøres opp ved avvikling av ungdomsbedriften ved skoleårets slutt. Uoppgjorte kontoer tilfaller Ungt Entreprenørskap Finnmark.

Link til Sparebank 1 Nord Norges UE-side