Bankkonto for ungdomsbedrifter i Trøndelag

Alle bedrifter trenger en bankkonto. Denne brukes til å sette inn penger dere tjener og til å betale bedriftens regninger. Når dere har mottatt organisasjonsnummer fra Brønnøysund kan dere opprette bankkonto. 

Ungt Entreprenørskap og Sparebank 1 SMN har en avtale som vil gjøre det enklere for bedriftene å åpne en bedriftskonto. Les mer om opprettelse av konto på bankens hjemmeside HER
Dere står fritt til å benytte den banken dere ønsker.