Bankkonto for ungdomsbedrifter i Vestfold

Alle bedrifter trenger en bankkonto. Denne brukes til å sette inn penger dere tjener og til å betale bedriftens regninger. Når dere har mottatt organisasjonsnummer fra Brønnøysund kan dere opprette bankkonto. Ungt Entreprenørskap og Nordea har tilrettelagt prosessen for Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter.

Dere står fritt til å benytte den banken dere ønsker. Ungt Entreprenørskap og Nordea har en avtale som vil gjøre det enklere for bedriftene å åpne en bedriftskonto.

Link til Nordea: http://www.nordea.no/Bedrift/Bli+kunde/Ungdoms-+og+studentbedrift/404384.html

 

Velger bedriften en annen bank har Finans Norge (FNO) utarbeidet et informasjonsskriv til banker som ikke vet hva Ungdomsbedrift er. Dere kan vise det til banken om de trenger mer informasjon for å opprette konto. Informasjonsskrivet ligger HER.  

Vi anbefaler dere å kontakte bankfilialen FØR dere drar til banken, enten ved å ringe eller ved å sende en mail. Kontakt den av filialene som passer best for dere og sett opp et møte med en kunderådgiver. Nordea har filial i de fleste kommunene ( www.nordea.no).

Hva trenger vi å ta med til banken?

  • Ungdomsbedriftens vedtekter
  • Læreravtalen
  • Legitimasjon for alle elevene som skal signere/undertegne kontoavtalen
  • Utskrift fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret)
  • Ferdig utfylt søknadsskjema
  • Ferdig utfylt kundeprofilskjema

Kontoavtalen, som man får i banken, signeres av de elever som etter vedtektene er signaturberettigede. Se punkt 4c i deres vedtekter om hvem som har signaturrett. Lærer (kontaktperson) skal ikke behøve å signere. Kontoen gjøres opp ved avvikling av ungdomsbedriften eller studentbedriften.

Økonomiansvarlig eller andre som bedriftseierne/deltakerne bemyndiger ved å inngå avtale med banken, kan disponere konto alene blant annet via Nettbank Bedrift og/eller Bedriftskort med Visa.

 

Hva er læreravtalen?

Det er en skriftlig avtale med ansvarlig lærer for Ungdomsbedrift. Skjema finner du her og på www.ungdomsbedrift.no. Ansvarlig lærer for Ungdomsbedrift trenger kun å signere dokumentet en gang. Da er det lurt å kopiere dette. Dokumentet benyttes kun av Ungdomsbedrifter. Studentbedrifter trenger det ikke.

Fordelene med Bedriftskonto

  • Enkel og oversiktlig
  • Det koster ingenting å åpne kontoen og det er ingen kontoholds gebyr
  • Dere kan ta ut og sette inn penger i Nordeas kontorer uten kostnader
  • Tilgang til betalingsprodukter, som Nettbank Bedrift og Bedriftskort med Visa, tilknyttet Bedriftskontoen

 

Søknad om Bedriftskonto i Nordea finner du her.

NB: gå inn på http://www.nordea.no/Bedrift/Bli+kunde/Ungdoms-+og+studentbedrift/404384.html. Her finner dere en mer detaljert oppskrift for hvordan dere kan opprette en bedriftskonto hos Nordea.

 

Lykke til!