Resultater fra NM for ungdomsbedrifter 2019

UE Norge · 26 april 2019

Her publiseres oversikt over alle vinnere fra Norgesmesterskapet i Ungdomsbedrifter 2019 og juryenes begrunnelser.

Grete I. Nykkelmo er administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge,  grete.nykkelmo@ue.no, mobil 913 11 000.

Ingvild K. Vederhus er kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap Norge,  ingvild@ue.no, mobil 917 58 429.

Bilder av vinnere finnes på  Flickr og kan brukes med kreditering. Foto: Ungt Entreprenørskap.

Se en komplett oversikt over konkurransene, juryene, nominasjonene og begrunnelsene for vinnerbedriftene her. (Legg inn samledokumentet i Sharefile)

Prisvinnere:

Beste ungdomsbedrift - prisutdeler kunnskapsminister Jan Tore Sanner

1. plass: Evolant UB fra Romsdal vgs, i Møre og Romsdal fylke

2.plass: Redd Liv UBfraHadsel vgs,Nordland fylke

3.plass: FavorUBfra Jessheimvgs, i Akershusfylke

Juryens begrunnelse: 

Vinneren har en visjonær forretningsidé med både økonomisk-og miljømessig verdiskapingspotensial på globalt nivå. Med sin innovative idé har de mottatt god respons av mange sentrale aktører innenfor sitt felt.Bedriften utmerker seg videre med sitt sterke pågangsmot, og imponerte juryen med gjennomgående kvalitet i alle ledd. Dette er et ambisiøst prosjekt, og juryen ønsker bedriften lykke til videre

Beste verdiskapingspotensiale - i samarbeid med Ferd.
Prisutdele: Øyvind Sandvold, porteføljeforvalter og forretningsutvikler Ferd.

1. plass: AnimalRescue/FirefenceUB fra Storsteigen vgs, i Hedmarkfylke

2.plass: FiresecUB fra Roald Amundsen vgs, i Akershus fylke

3.plass: MicrowashUBfra Thora Stormvgs, iTrøndelagfylke

Juryens begrunnelse: 

De har testet produkt og prisen med gode resultater.Gitt hvor langt de har kommet med produktutvikling og synliggjort markedsaspekt mener juryen at risikoen er håndterbar relativt til potensialet. Selskapet har kommet langt i diskusjon med en landsdekkende distribusjon. Teamet overbeviste på standen og viser stor entusiasme og kunnskap. Basert på det vi ser tror juryen at de vil ha godt potensiale for økt verdiskapning også i andre bruksmuligheter utover det som er demonstrert

​Beste HR-bedrift i samarbeid med ManpowerGroup
Prisutdeler: Maalfrid Brath, konsernsjef ManpowerGroup

1. plass: Happy Bike UB fra Kristen vgs, i Trøndelag fylke

2.plass: Walk a Dog UB fra Sandvika vgs, i Akershus fylke

3.plass: Evolant UB fra Romsdal vgs, i Møre og Romsdal fyl

Juryens begrunnelse:

Bedriften har virkelig fått testet ut sin omstillingsevne i praksis. De viser til at målrettet arbeid med motivasjon, samt bred og sammensatt kompetanse, har gitt gode resultater for bedriften. Samtidig påpeker de at ansattes integritet og personlige holdninger har vært avgjørende for den reisen de har vært igjennom. Bedriften har klart med hell å gjennomføre en vellykket fusjonsprosess.

Spleiselagets regnskapspris - i samarbeid med Spleiselaget.
Prisutdeler Marta Johanne Gjengdal, divisjonsdirektør Skatteetaten.

1. plass: Eldregnisten UB fra Tryggheim vgs, i Rogaland fylk

2.plass: Trøndersnadder UB fra Gauldal vgs, i Trønderlag fylk

3.plass: HydroDesign UB fra Flekkefjord vgs, i Agder fylke

Juryens begrunnelse:

Dette regnskapet skårer høyt på alle vurderingskriterier: Bilagshåndtering, oversiktlighet, avstemminger og sluttregnskap.

Bedriften har hatt beundringsverdig kontroll over et omfattende regnskap med mange bilagstyper. Bilagene har høy kvalitet og viser virkeligheten til bedriften. Regnskapsansvarlig svarte utfyllende under intervjuet og juryen ble imponert av hennes regnskapsforståelse.

Beste kundeopplevelse på nett - i samarbeid med Visma
Prisutdeler: Grete I. Nykkelmo, administrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge

1. plass: MittFravær UB UB fra Dahlske videregående skole vgs, i Agder fylke

2.plass: Punktum UB UB fra Hans Nielsen Hauge videregående skole vgs, i Østfold fylke

3.plass: EVOLANT UB UB fra Romsdal videregående skole vgs, i Møre og Romsdal fylke

Juryens begrunnelse:

Vinneren har en svært brukervennlig og forståelig nettside. De viser en overlegen teknisk kompetanse, har et lekkert design. Vinneren får full score på samtlige kriterier, og vi legger spesielt merke til at det er blitt gjort en utrolig god jobb på søkemotoroptimalisering.

Beste forretningsplan - i samarbeid med Nordea
Prisutdeler Jon Brenden, leder bedriftsmarked Nordea Norge

1. plass: FireSec UB fra Roald Amundsen vgs, i Akershus fylke

2.plass: Co2ntrol UB fra Kongshavn vgs, i Oslo fylk

3.plass: Purity UB fra Thora Storm vgs, i Trøndelag fylke

Juryens begrunnelse:

Den bedriften som juryen har valgt å gå av med seieren, er en bedrift som viser en kortfattet, relevant og klar forretningside. Forretningsplanen innehar fornuftige og konkrete salgsmål, og organisasjonsstrukturen fremstår som forstandig og pragmatisk. De har definert et realistisk kapitalbehov, med en gjennomtenkt finansieringsplan forankret i videre utvikling etter UB fasen. Balansen viser tankegangen rundt rullerende inntektssalg som åpner for mulighet til å utvikle produktet videre. Dette synes juryen viser et veldig realistisk budsjett-bilde.

Denne kandidaten viser videre til en betydelig og relevant markedsanalyse, med en god bredde og kvalitet på analysene. I dette inngår det også en god markedsanalyse, segmentering av målgruppene og analyse av betalingsvillighet. Markedsføringen inkluderer vekt på tillitt, noe som betyr at de også forstår markedet de skal inn i. Framdriftsplanen går videre etter UB-fasen, med ambisiøse mål definert videre. Forretningsplanen framstår som grundig, engasjerende og gir et godt grunnlag for videre jobb med bedriftsideen.

Bærekraftsprisen
Prisutdeler: Marcus Bruns, Storebrand

1. plass: Micro Wash UB fra Thora Storm vgs, i Trøndelag fylke

2.plass: Easy Reuse UB fra Kongshavn VGS vgs, i Oslo fylke

3.plass: Jugo UB fra Karmsund vgs, i Rogaland fylke og Opplett UB fra Amalie Skram vgs i Hordaland fylke.

Juryens begrunnelse:

Vinneren av bærekraftprisen har funnet en helt ny og overraskende løsning på et stort, globalt miljøproblem, hvor det i dag ikke finnes gode nok løsning. Selskapet har samarbeidet med lokale bedrifter og forskere i utvikling av produktet, de har allerede en validert prototype og en solid plan for salg og implementering.

Det synes vi er bra! For plastproblematikken trenger sårt konkrete løsninger. I Norge slippes det ut 810 tonn mikroplast hvert år fra syntetiske tekstiler når vi vasker dem. Denne Ungdomsbedriften gir oss håp om at utfordringen kan løses!

Bærekraftprisen 2019 går til MicroWash for en bærekraftig løsning på et av verdens største miljøproblemer. Vi håper MicroWash ikke bare blir en vellykket bedrift, men en fremtidig standard i alle hjem.

Selskapet har funnet en helt ny og overraskende enkel løsning på et stort, globalt miljøproblem. Bedriften har samarbeidet med lokale bedrifter og forskere i utvikling av produktet, og har allerede en solid plan for salg og implementering.

Innovasjonsprisen
Prisudeler Pål Rokke, CEO Citibank Norway

1. plass: MittFravær UB fra Dahlske vgs, i Agderfylke

2.plass: Animal RescueUB fra Storsteigenvgs, i Hedmarkfylke

3.plass: FiresecUBfra Roald Amundsen vgs, i Akershusfylke

Juryens begrunnelse:

Vinneren har lageten løsning som svarer på en tydelig og svært konkret utfordring i markedet. Elevbedriften har tatt tak i ett av flere problemer i dette segmentet, og konsentrert seg om –og

Beste sosiale entreprenør
Prisutdeler Sarah Prosser, Ashoka

1. plass: JallamiljøUBfraHerslebvgs,iOslofylke

2.plass: EldegnistenUBfraTryggheimvgs,iRogalandfylke

3.plass: KeikoUBfraAtlantenvgs,iMøreogRomsdalfylke

Juryens begrunnelse:

Vinneren vår dekker en trippel bunnlinje ved å fokusere på miljø gjennom å håndtere miljøfarlig avfall med miljøvennligtransport.De løser også en sosialutfordring ved å gi ungdom som ellers har vansker med å få jobben veiiarbeid,og viser økonomiskbærekraft.Bedriften er godt i gang med konseptet og viser sterk engasjement, entusiasme og gjennomføringsevne. Bedriften viser også stor skaleringspotensiale.

Beste samarbeid med næringslivet
Prisutdeler: Ole Erik Almlid, administrerende direktør NHO

1. plass: Noize UB fra Kristen videregående skole i Trøndelag fylke

2.plass: Animal rescue UB fra Storsteigen vgs, i Hedmark fylke

3.plass: Co2ntrol UB fra Kongshavn vgs, i Osl

Juryens begrunnelse:

Bedriften har vist en unik evne til samarbeid med næringsliv gjennom hele prosessen, fra de undersøkte behovet for produktet i relevante bedrifter, gjennom produksjon av produktet, og til markedsføring og salg. De har satt seg inn i helseutfordringer på arbeidsplassen de siktet seg inn mot, de har hatt nær kontakt med virksomhetene i produktutviklingen, og også i salgsfasen har de hatt et svært aktivt forhold til næringslivet. Produktet er støydempende plater ment for barnehager, med en overflate som kan brukes aktivt til tegning fordi overflaten kan rengjøres. De har testet produktet i to barnehager, og allerede solgt produktet til flere andre barnehager. Bedriften reflekterer overbevisende om sin holdning til næringslivet gjennom hele prosessen, og er en fortjent vinner i en jevn konkurranse i kategorien beste samarbeid med næringslivet.

Beste yrkesfaglige bedrift
Prisutdeler: Hans-Christian Gabrielsen, leder LO

1. plass: Hyperplast UB fra Skogmo Videregående skole, i Telemark fylke.

2.plass: Jugo UB fra Karmsund vgs, i Rogaland fylke

3.plass: MittFravær UB fra Dahlske vgs, i Agder fylke

Juryens begrunnelse:

Ungdomsbedriften (UB) ønsker å løse et viktig problem i hverdagen. De har et brennende engasjement og stolthet for faget sitt. Appen de har utviklet er faglig avansert, brukervennlig og engasjerer særlig ungdom til å løse et stort samfunnsproblem blant annet gjennom egen aktivitet og

spill. Bedriften har gode samarbeidspartnere og ser allerede på markedet. UB en jobber for å få folk engasjert i å plukke plast via en app.

UE Alumnis lederskapspris
Prisutdeler: Daniel E. Amundsen, UE Alumni

1. plass: Jakob Otilius Flovikholm, Evolant UB, Møre og Romsdal

2.plass: Emma T. Vegal, Favor UB, Akershus

3.plass: Filip Snoghøy, Safety First UB, Buskerud 

Juryens begrunnelse:

Denne bedriften imponerte juryen med et sterkt engasjement rundt egen idé, og en tydelig inspirerende leder. Juryen møtte en leder som ikke fikk fullrost sine ansatte nok, og som var opptatt av å fordele arbeidsoppgaver etter ferdigheter. Lederen har blitt kjent med sine ansatte, og tilpasset lederstilen deretter. Bedriften møtte på utfordringer og brukt nettverket for å finne løsninger. For denne gjengen var det en tydelig fremdriftsplan som skulle til for å få gutta på rett spor.

Beste utstilling
Prisutdeler: Gunn Helen Hagen, administrerende direktør Norges Varemesse

1. plass: Jugo UB fra Karmøy vgs, i Rogaland fylk

2.plass: Easy Reuse UB fra Kongshavn vgs, i Oslo fylk

3.plass: Evolant UB fra Romsdal vgs, i Møre og Romsdal fylk

Juryens begrunnelse:

Juryen var enstemmig i sin avgjørelse. Denne utstillingen gir deg en god og varm velkomst og tar deg med inn i en hjemmekoselig og gjennomført stand med ekstremt godt design, stappet med produkter der alt har en hensikt. Presentasjonen er meget god, fordelingen mellom selgerne oppleves som balansert og fordelt. Vi blir tatt med gjennom hele prosessen og får en god forståelse av produktet, som gjenspeiler seg i standen. Hele opplevelsen fra første øyekast til avslutning flyter fint. Vi skulle gjerne vært her lenger!

Beste salgs- og servicebedrift
Prisutdeler Ivar Horneland Kristensen, administrende direktør Virke

1. plass: EcoCup UB fra Kongshavn vgs, i Oslo

2.plass: : Keiko UB fra Atlanten vgs, i Møre og Romsdal fylke

3.plass: Purity UB fra Thora Storm vgs, i Trøndelag fylk

Juryens begrunnelse:

Vinneren skiller seg ut ved å ha oppnådd svært mye gjennom fokusert salgsarbeid. Dette har på kort tid gitt imponerende resultater. Elevene var engasjerte, hadde utmerket produktkunnskap og salgsarbeidet var meget miljøbevisst. De framsto som én gruppe med glødende passion og øye for alle kunder. De har knyttet langsiktige relasjoner til næringslivet, som vil hjelpe dem til å gi dette og kommende produkter lang levetid. Vi gleder oss til å følge suksessen til dette miljøbevisste selskapet videre, og ønsker dem lykke til i jakten på flere store kontrakter

Beste markedsføring
Prisutdeler: Martine Larsen Rygh, Turbo kommunikasjon

1. plass: Opplett UB fra Amalie Skram vgs, i Hordaland fylke

2.plass: Evolant UB fra Romsdal vgs, i Møre og Romsdal

3.plass: MittFravær UB fra Dahlske vgs, i Agder fylke

Juryens begrunnelse:

Vinneren for beste markedsføring har skapt en eksepsjonelt/spesielt gjennomtenkt merkevare som går igjen i alt fra samarbeidspartnere, navn, visuell profil og andre virkemidler brukt i markedsføringen. Bedriften har bygget opp gode og visuelt sterke kanaler på sosiale medier, og viser tydelig at de har hatt en plan bak sine markedsaktiviteter. De skiller seg ut ved å klare å formidle bærekraft og lekenhet gjennom all sin kommunikasjon, og retter seg tydelig mot sin definerte målgruppe. Vi regner med at vi vil høre mer fra denne gjengen fremover