Fylkesmesterskap for elevbedrifter 2020 - Vestfold og Telemark

Telemark · 02.april 2020

Om stand/utstilling:

Teknisk og utstyr:

 • Mål på standen: Bredde: 1,80 m (bakvegg), dybde 0,90 m og høyde 1,90 m. I tillegg kan det brukes 1 meter foran standen.
 • Alle vil få én stikkontakt på stand. Ta gjerne med skjøteledning om dere trenger flere.
 • EB’en tar selv med det som ellers trengs til standen. Bord får dere i messehallen.
 • Det henges opp et skiltnummer på hver stand som skal være synlig til enhver tid.
 • Veggene er laget av papp og tåler ikke så mye. Ta med en duk/stoff til å kle standveggene med, og sikkerhetsnåler/klyper til å feste effektene med. Alle illustrasjoner/oppheng må festes i stoffet.
 • Ønsker dere ekstra belysning, ta med spotlight (festes med klyper).
 • IKKE TILLATT MED: Levende lys, matlaging og levende dyr.

Kategorier (under): 

Beste selger
Beste sosiale entreprenør
Beste samarbeid
Beste smaksopplevelse
Beste utstilling
Beste innovative produkt eller tjeneste
Beste reklamefilm (Innleveringsfrist: 13.mars)
Bærekraftsprisen
Beste elevbedrift
Ungdommenspris

Mer informasjon kommer!

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Har filmen en god fortelling og et klart budskap?
 • Forstår seeren hva forretningsideen er?
 • Blir man interessert i bedriften/produktet?
 • Teknisk gjennomføring/kvalitet (trenger ikke være avansert)

 Tips: Reklamefilmen bør ikke overskride 1 minutt.

Innleveringsmapper:

Telemarksregionen

Vestfoldregionen

Hver bedrift får besøk av en jury ved standen. Her får Elevbedriften litt tid til å presentere bedriften og dens produkt/tjenester.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Hvordan ser utstillingen ut?
 • Hvor godt blir vi kjent med bedriften gjennom utstillingen
 • Hvordan presenterer utstillingen bedriftens produkt?
 • Inkluderende arbeidsliv (hvordan jobbet elevene sammen om å bygge utstillingen? Hvordan var arbeidsfordelingen?)

Elevbedriften må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og bygd opp standen/utstillingen. Juryen gjennomfører intervju på stand. 

Kategorien bedømmes ved intervju på stand.

Hver bedrift får besøk av en jury ved standen. Her får Elevbedriften litt tid til å presentere bedriften og dens produkt/tjenester.

I kategorien «Beste innovative produkt eller tjeneste» vil dommerne se etter de bedriftene som har brukt mye tid på idéutviklingen, og som enten alene eller sammen med eksterne samarbeidspartnere har utviklet et produkt eller en tjeneste som er nyskapende. Dette kan enten være en helt ny idé eller allerede eksisterende idéer satt sammen på en helt ny måte. 

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Hvordan oppstod ideen?
 • Er produktet/tjenesten nyskapende(innovativ)?
 • Er det behov for produktet/tjenesten i markedet?
 • Er det en egen idé?
 • Funksjonalitet og design
 • Hvordan har bedriften løst utfordringer i utviklingen?

Elevbedriften må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og utviklet sitt produkt/ tjeneste. Juryen gjennomfører intervju på stand.

I kategorien beste selger skal en enkeltperson som skiller seg ut i en salgssituasjon premieres. Det legges vekt på hvordan elevene møter dommerne når de kommer til standen og hvordan han eller hun klarer å presentere bedriften (helheten) for dommerne.

Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier:

 • Produktkunnskap og engasjement for å fremsnakke sin Elevbedrift (overbevisning om vare/tjeneste og team)
 • Evne til å være lyttende, positiv og høflig mot alle potensielle kunder
 • Spille på de andre i bedriften når det er passende

Vinneren i kategorien «Beste selger» skal ha god kunnskap om varen eller tjenesten til Elevbedriften, i tillegg til å være serviceinnstilt ovenfor potensielle kunder og vise engasjement for sin Elevbedrift.

Hver bedrift får besøk av en jury ved standen. Her får Elevbedriften litt tid til å presentere bedriften og dens produkt/tjenester.

Beste sosiale entreprenørskap går til en elevbedrift som har en vare eller en tjeneste som skaper verdi for samfunnet og personer rundt seg. Elevbedriften skal gjøre noe godt for andre, og verden skal bli et litt bedre sted pga. elevbedriften.

 • Har bedriften en god forståelse av målgruppen, og dens behov?
 • Har bedriften en definert sosial utfordring som de ønsker å løse?
 • Har bedriften en nyskapende (innovativ) løsning?
 • Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid i lokalsamfunnet?
 • Har bedriften fokus på sosiale resultater, men er også økonomisk og miljømessig gunstig (Mao. bærekraftig utvikling, og kan knyttes til FNs bærekraftsmål)?

Kategorien bedømmes ved intervju på stand.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Er det behov for produktet i markedet?
 • Vurdering av smak, utseende og lukt
 • Vurdering av produktkvalitet
 • Presenteres produktet på en kreativ og estetisk måte?

 

Kategorien bedømmes ved intervju på stand

Kandidater til denne prisen nomineres av lærer i forkant. I tillegg vil hver bedrift får besøk av en jury ved standen under FMEB. Her får Elevbedriften litt tid til å presentere bedriften, arbeidet og dens produkt/tjenester. Denne prisen vil gå til en elevbedrift som har funnet gode løsninger for samarbeidet sitt gjennom elevbedriftstiden, både i motgang og medgang. De som har gjort det lille ekstra for å jobbe godt sammen, eller greid å holde sammen i "hardt vær".

Nominasjonsteksten fylles ut og sendes inn her. 

Juryen vil vektlegge følgende kriterier:

 • Hvordan har Elevbedriften skapt engasjement i sin bedrift?
 • Hvilke mål har Elevbedriften planlagt for å skape et godt arbeidsmiljø (trivsel og motivasjon) i sin Elevbedrift?
 • Hvilke utfordringer har oppstått og hvordan har de blitt taklet?
 • Hva elevene har lært om samarbeid og elevbedrift

Prisen tildeles elevbedriften som ha beste bærekraftige produkt eller tjeneste
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Er det behov for produktet i markedet?
 • Har elevbedriften gjort bevisste bærekraftige vurderinger i prosessen?
 • Er produktet egnet for gjenvinning/gjenbruk/reparasjon?
 • Har bedriften vært nøytral eller positiv i de tre delene som er bærekraftig utvikling? (Klima/miljø, sosiale forhold og økonomi).

 

Kategorien bedømmes ved intervju på stand

I kategorien «Beste Elevbedrift» legger juryen vekt på helhetsinntrykket som bedriften gir. Elevenes kunnskap, samarbeidsevne, idé og salgsinnsats telle med i juryens vurdering. Konkurransen er todelt og består av presentasjon for jury og intervju på stand.

Presentasjon – Bedriftene skal ha en presentasjon for jury på maks 3 minutter med tanke på å overbevise juryen. Det vil være projektor tilgjengelig. Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Produktkunnskap: Hva kan elevene om produktet sitt/tjenesten sin?
 • Lagånd: Hvordan er samarbeidet i bedriften?
 • Prosesskunnskap: Hva kan elevene fortelle om prosessen fra idéutvikling til produksjon, salg og gjennomføring.
 • Læringsprosess: Hvordan kan elevene reflektere over egen læring i løpet av elevbedriftsperioden?
 • Samarbeidspartnere/avtaler med eksterne aktører (har elevbedriften fått strategiske samarbeid eller gjort noen gode avtaler for å løse utfordringer?)
 • Bærekraft (har elevbedriften en bærekraftig linje?)

Intervju på stand - juryen legger vekt på følgende kriterier:

 • Markedsføring: Hvordan har elevbedriften markedsført seg?
 • Estetisk uttrykk: Utforming, informasjon og kobling til produkt eller tjeneste
 • 09.00 - Oppmøte elever
 • 10.00 - Offisiell åpning
 • 10.30 - Elevbedriftene er på stand for juryering
 • 13.20 - Underholdning fra scenen, elever møter
 • 13.45 - Prisutdeling!
 • 14.15 Ustillinger pakkes ned, søppel skal i poser
 • 14.30 Takk for super innsats, vel hjem!