Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter på Agder

Agder · 19.mars 2014

Velkommen til Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter

Dette skoleåret går fylkesmessa av stabelen på Sørlandssenteret onsdag 19. mars.

Viktig:
Påmelding og frist for innsending av konkurransemateriell er 10. februar 2014.
Påmeldingsskjema finner dere  her.

Du kan lese om konkurransene og kriteriene under fanen nedenfor.
Fullstendig invitasjon med konkurransekriterier kan du også laste ned i meny til høyre.

Her finner dere skjema for utbetaling til de Ungdomsbedrifter som ble premiert på Fylkesmessa.

Viktig informasjon til alle Ungdomsbedrifter som skal delta på Fylkesmessen lastes ned i fil til høyre.

Alle Ungdomsbedrifter blir tildelt et stand-nummer, det er ikke mulighet til å velge stand selv.

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt.

FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014

Onsdag 19. mars 2014 – Sørlandssenteret

08:00      Sørlandssenteret åpner for utstillerne

10:30      Offisiell åpning
               Velkommen, Ruben Storevold, senterleder Sørlandssenteret
               Hilsen fra Fylkesutdanningssjef Arly Hauge, Vest-Agder
               fylkeskommune.
               Prisutdeling for forhåndsnominerte konkurranse
               Kåring av Årets Entreprenørskapslærer på Agder
               Klar – ferdig – gå!, Aleksander Lien, påtroppende daglig leder
               UE Agder

11:30      Utstillingene åpner og konkurransene starter
                Scenepresentasjoner og panelintervjuer for deltakere i
                Beste Ungdomsbedrift

14:30       Utstillingene stenger, konkurransene avsluttes

15:30       Premieutdeling
                 Utdeling av priser for dagens konkurranser og kåring av
                Beste Ungdomsbedrift i Aust-Agder og Beste Ungdomsbedrift
                i Vest-Agder

17:00       Program slutt – vel hjem

                                 
     
       
     
     
     
 
 
       
       
 
     
 

Invitasjon med informasjon om konkurransene.

Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter på Agder går av stabelen 19. mars 2014. Det blir sendt ut eget påmeldingsskjema som også kan lastes med fra nettsiden www.ue.no/Agder, "Fylkesmessa 2014".
Påmeldingsfrist er 10. februar 2014.

Fylkesmessa består av følgende konkurranser:

 1. Beste logo
 2. Beste nettsted
 3. Beste forretningsplan
 4. Beste reklamefilm
 5. Beste markedsføring
 6. EwB-prisen
 7. Beste innovative produkt
 8. Beste utstilling
 9. Beste salgsteam
 10. Størst verdiskapningspotensiale
 11. Beste selvproduserte produkt
 12. Beste HR-bedrift
 13. Beste regnskap
 14. Beste UB innen sosialt entreprenørskap
 15. Beste matopplevelse
 16. Sparebank 1 SR-banks pris for beste UB Aust-Agder
 17. Sparebank 1 SR-banks pris for beste UB Vest-Agder

Vi vil også kåre årets entreprenørskapslærer på fylkesmessa.

Det blir tatt forbehold om minst 5 påmeldte i konkurransene for at de juryeres.

Konkurransene 1 til 7 er nominasjonskonkurranser og krever ikke at ungdomsbedriften er til stede og har stand under fylkesmessen. Kriteriene for hver konkurranse finner du i dette skrivet. Tips om delårsrapport, se konkurranse 16/17.

Påmelding og innlevering
Alle påmeldinger og innleveringer til Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter gjøres via påmeldingsskjema (som vil bli lagt her: http://www.ue.no/Agder/Kalender/Fylkesmesse-for-ungdsombedrifter-paa-Agder). Fristen er mandag 10. februar 2014.

Legg merke til at mange konkurranser krever at det sendes inn konkurransemateriell i forkant. Se i kriteriene hvordan innsendelse skal gjøres. Alle innsendelser må merkes med navn på ungdomsbedriften, skole og kontaktinfo. Konkurransemateriell må være UE Agder i hende innen kl 16.00 mandag 10. februar 2014.

Relevant informasjon og tips
Følg med på UE Agder sin nettside for oppdatert informasjon om konkurransene og arrangementet (http://www.ue.no/Agder/Kalender/Fylkesmesse-for-ungdsombedrifter-paa-Agder). I UB-løypa finner dere tips, forslag til maler og annen relevant informasjon for ungdomsbedrifter (www.ungdomsbedrift.no).

Tildelt stand
Hver ungdomsbedrift som deltar med stand på fylkesmessa for tildelt tykk pappvegg ca. 1,80 m bred, 0,90 meter dyp (sidevegg) og 1,80- 2,00 høy. Utnytt strandarealet best mulig!
UBene må ha med alt av rekvisitter selv, og selvfølgelig ta med alt ved slutt.

For oppheng benyttes nåler, skolekitt, tau e.l., det kan også legges stenger på tvers som over for oppheng og legges "gulv" eller teppe inntil 0,5 m utenfor ytre mål i fremkant.
Standen (pappveggene) skal forlates like rene etter bruk og alt av nåler, skolekitt og dekorasjoner må fjernes. Ikke skriv på selve standveggene.

Åpen ild, lys eller gass er ikke tillatt.

Konkurransekriterier

1. Beste logo
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo og vil spesielt vurdere i hvilken grad:

 • Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé.
 • Logoen fungerer både i svart/hvitt og (eventuelt) i farge.
 • Logoen egner seg til forstørring og forminskning.
 • Generelt inntrykk av logo.

Bedriften skal sende inn en beskrivelse (maks 3 A4 sider) i PDF-format. Denne skal inneholde:

 • Logoen i de ulike variantene. Forklar valg av symboler og skrifttype i logoen.
 • Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i ungdomsbedriften gjorde hva i arbeidet med logoen.
 • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle logoen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
 • Vis hvordan dere har brukt logoen i bedriftens markedsførings- og profileringsarbeid (legg gjerne inn bilder som illustrerer bruken).
 • Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og epost adresse slik at juryen har mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.

Nominasjonskonkurranse til NM.

2. Beste nettsted
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av websiden, og vil vurdere:

 • Kommunikasjonsmål: At løsningen profilerer bedriften og dens produkter til sine definerte målgrupper, samt bidrar til økt salg.
 • Brukeropplevelse: At løsningen er intuitiv, enkel å søke/navigere i, skaper interesse og ønske om å komme tilbake til websiden. At løsningen er ryddig.
 • Innholdskvalitet: At løsningen inneholder oppdatert og relevant informasjon.
 • Nyskapende: At bedriften tar i bruk innovative løsninger
 • Teknisk: At løsningen er stabil, rask og fungerer i de mest brukte nettleserne.

Bedriftene må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som skal inneholde:

 • Hvem er målgruppen(e) for bedriften/produktet og hvilke grep er gjort for å treffe målgruppen.
 • Hvordan markedsføres bedriften på internett (hvordan finner kundene ut av hvor de kan få mer informasjon).
 • Oversikt over adressen(e) der man søker å nå kundene (URL).Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle profilen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post slik at juryen har mulighet til å få svar på eventuell spørsmål.

Nominasjonskonkurranse til NM.

3. Beste forretningsplan
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen. Planen skal være kortfattet, enkel og korrekt. Følgende krav stilles til innholdet:

 • Forretningsidé og mål.
 • Organisering av bedriften.
 • Økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall.
 • Marked og markedsplan.
 • Framdriftsplan.
 • Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt.

Bedriften må sende inn forretningsplanen som skal være på maks 12 A4 sider inkl forside og bakside og sendes inn i PDF-format.
Dere må oppgi kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og e-post slik at juryen har mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.

Nominasjonsklasse til NM.

4. Beste reklamefilm
Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre produktet (vare/tjeneste) eller Ungdomsbedriften.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av reklamefilmen, og vil spesielt vurdere:

 • I hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker.
 • I hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og bidrar til salg.
 • Det generelle inntrykk av reklamefilmen.
 • Originalitet og generelt inntrykk.

Reklamefilmen må ikke vare lenger enn 1 minutt. En ungdomsbedrift kan delta med flere filmer.

Bedriften skal sende inn to eksemplarer av reklamefilmen (på DVD eller minnepinne) og en beskrivelse (maks 2 A4 sider) i pdf-format.Beskrivelsen skal inneholde informasjon om:

 • Hvordan reklamefilmen brukes i profileringsarbeidet.
 • Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i ungdomsbedriften gjorde hva.
 • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle reklamefilmen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
 • Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og epost slik at juryen har mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.

Nominasjonsklasse til NM.

5. Beste markedsføring
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens samlede markedsføringsprofil og vil spesielt vurdere:

 • Virkemidlene som bedriften har benyttet og bedriftens begrunnelse for valg av virkemidlene.
 • Hvordan bedriften har nådd ut til kundene/målgruppen.
 • Hvordan bedriften har gjennomført markedsføringen av bedriften.

Det er viktig at ungdomsbedriften får frem den totale markedsføringsaktiviteten i bedriften.

Eksempler på markedsføringsaktiviteter kan være: brosjyre/flygeblad, sosiale medier, bedriftens nettsted, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at ungdomsbedriften skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.

Bedriften skal sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som skal inneholde informasjon om:

 • Punktene (kriteriene) over.
 • Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i ungdomsbedriften gjorde hva.
 • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle (deler av) profilen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
 • Dokumentasjon (bilder, oppslag, linker) på markedsføringsaktivitetene som er gjennomført. En eventuell reklamefilm må legges tilgjengelig på nett (YouTube, Video eller lignende) og link må ligge i beskrivelsen.
 • Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og epost slik at juryen har mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.

Nominasjonsklasse til NM.

6. EwB-prisen
EwB-prisen tildeles en ungdomsbedrift som har registrert seg og deltatt i programmet Enterprise without Borders (EwB).

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • I hvilken grad ungdomsbedriften har laget en beskrivende og attraktiv profil på EwB nettsidene.
 • Hvordan samarbeidet med ungdomsbedrift(er) i annet/andre land har fungert.
 • Elevenes egne refleksjoner over de erfaringer de har fått gjennom å samarbeide på tvers av landegrenser.

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4-sider) i PDF-format. Denne skal inneholde:

 • Informasjon om punktene over.
 • Legg ved samarbeidsavtalen(e) dersom dere har det.
 • Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og e-post slik at juryen har mulighet for å få svar på eventuelle spørsmål.

Nominasjonskonkurranse til NM.

7. Beste innovative produkt
For å delta i denne konkurransen må bedriften delta med stand – og alle utstillere er automatisk med i konkurransen.
I denne konkurransen blir innovative produkter (varer og tjenester) belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Innovasjonsgrad/nyskapende konsept.
 • Sammenheng funksjonalitet og design.
 • Hvordan har bedriften samarbeidet med relevante aktører i prosessen fra idé til design?
 • Er produktet egnet for kommersialisering?

(Om vinnere blir valgt ut til å representere på NM, lager denne i ettertid en kort beskrivelse av bedriftens innovative produkt. Beskriv gjerne produktet med skisse eller bilde. Beskrivelsen skal være på maks 2 A4 sider.)

8. Beste utstilling
For å delta i denne konkurransen må bedriften delta med stand – og alle utstillere er automatisk med i konkurransen.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Estetisk uttrykk.
 • Utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens virksomhet.
 • Personlig uttrykk.
 • Salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill.

Alle bedriftene må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og bygd opp standen/utstillingen. Dersom ungdomsbedriften har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal juryen orienteres om dette samarbeidet.

9. Beste salgsteam.
For å delta i denne konkurransen må bedriften delta med stand – og alle utstillere er automatisk med i konkurransen. (Beslektet konkurranse under NM heter " beste selger" og er en individuell konkurranse.)

Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier:

 • I hvilken grad selgerne ved standen behandler alle som besøker utstillingen som potensielle kunder.
 • I hvilken grad bedriftens ansatte opptrer som et team.
 • Selgernes kunnskap om produktet/tjenesten, bedriften, bransjen og konkurrenter.
 • Selgernes evne til å være lyttende, positiv og høflig (passivt selgende).
 • Selgernes evne til å være aktiv i salgssamtalen, styre samtalen og komme til avslutning (aktivt selgende).

Prisen beste salgsteam juryeres ut fra en totalvurdering av punktene over.

10. Størst verdiskapingspotensial
For å delta i denne konkurransen må bedriften delta med stand.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av Ungdomsbedriften, med høyt fokus på forretningsmodellen og -planen. I tillegg til forretningsplanen vil juryen besøke aktuelle kandidater på stand og gjennomføre et intervju. Bedriftene vil bli vurdert etter følgene kriterier:

 • Er betalingsvillighet for produktet eller tjenesten sannsynliggjort?
 • Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, og har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for sin vekst – også utover ett skoleår?
 • Er produktet/tjenesten og bedriften skalerbar, dvs. stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum?
 • Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert?
 • Er risikoaspektene identifisert og håndterbare, og forsvarer potensialet for avkastning på egenkapitalen risikonivået?
 • Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?

Bedriften skal sende inn forretningsplanen (maks 12 A4 sider) i PDF-format.

11. Beste selvproduserte produkt
For å delta i denne konkurransen må bedriften delta med stand.
Produktet skal være produsert av elevene selv.

Dommerne jobber etter følgende tre kriterier:

 • Brukervennlighet
 • Estetisk design
 • Innovasjonsgrad

Bedriften må sende inn bilde og en kort beskrivelse av produkt og produksjonsmåte (max 2 A4 side) i PDF-format.

12. Beste HR-bedrift
For å delta i denne konkurransen må bedriften delta med stand.
Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motivasjon og arbeidsglede blant medarbeiderne. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom motiverte medarbeidere, innsats og resultat.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Bedriftens vurdering av talent og egenskaper ved fordeling av ansvar og oppgaver.
 • Hvordan fungerte teamet sammen og eventuelt hvilke tiltak ble iverksatt for å bedre samarbeidet.
 • Erfaringer fra samarbeidet - hva har fungert bra og mindre bra.
 • Bedriftens egen vurdering av hvordan motivasjon og innsats påvirket resultatet
 • IA strategi; mål og tiltak.

Ungdomsbedrifter skal sende inn delårsrapport (maks 12 A4 sider) i PDF-format.

13. Beste regnskap
For å delta i denne konkurransen må bedriften delta med stand.
I samarbeid med SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) og Skatteetaten ønsker vi å hedre ungdomsbedrifter som har et godt regnskap.

Vurderingene av "Beste regnskap" bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier:

 • Bilagshåndtering. Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?
 • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?
 • Kasse- og kontantregistrering/bokføring: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?
 • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse

Delårsrapport, regnskap m/bilag og intervju på stand danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering.
Ungdomsbedriften skal sende inn pr post:

 • Delårsrapporten (maks 12 A4 sider) m/oppdatert regnskapsrapport.
 • Perm/mappe med 1. Resultatregnskap og balanse. 2. Kassedagbok. 3. Kopi av bilag.

Om delårsrapporten, se i konkurransen "Beste ungdomsbedrift".
(Ved eventuell deltagelse ved NM må fullstendig regnskap med bilag tas med dit.)

14. Beste UB innen sosialt entreprenørskap
Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse et sosialt problem gjennom sin ungdomsbedrift. For å delta i denne må bedriften delta med stand.

Juryen legger vekt på følgende kriterier:

 • Har bedriften et klart definert sosialt problem som de ønsker å løse?
 • Har bedriften en nyskapende (innovativ) løsning?
 • Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til sosial endring og fremtidig økonomisk bærekraft?
 • Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid?

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse som omtaler punktene over. Beskrivelsen skal være på maks 2 A4 sider og i PDF-format

15. Beste matopplevelse (gastronomiprisen)
For å delta i denne konkurransen må bedriften delta med stand hvor de presenterer produktet slik at dommerne kan prøvesmake.

Juryen legger vekt på følgende kriterier:

 • Hvorvidt det er det behov for produktet i markedet og hvorvidt produktet er nyskapende
 • I hvilken grad det er benyttet lokale råvarer
 • Vurdering av produktkvalitet, råvarekombinasjon og grad av økologisk tilvirkning
 • Vurdering av smak, utseende og lukt
 • Vurdering av design på pakning/emballasje

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse av bedriftens gastronomiske produkt. Beskriv gjerne produktet med skisse eller bilde. Beskrivelsen skal være på maks 2 A4 sider og i PDF-format.

16. Beste ungdomsbedrift Aust Agder og 17. Beste ungdomsbedrift Vest Agder
Konkurransen Beste ungdomsbedrift består av fire deler:

A. Delårsrapport
B. Utstilling (inkl. intervju)
C. Panelintervju
D. Presentasjon av ungdomsbedriften på scene framfor jury og publikum

Ungdomsbedriften kan maks ha fem personer på scene/stand samtidig. Minst to av konkurransedeltagerne må være under 20 år (dvs. må ikke fylle 20 år før 1. august 2014 – dette er et krav for deltakelse i EM for Ungdomsbedrifter).

A) Delårsrapporten
Skal være i A4-format, maksimalt 12 sider (inkl vedlegg, forside og bakside), og skal skrives som et helhetlig dokument. Delårsrapporten i PDF-format skal sendes inn på forhånd. Bedriften må også medbringe delårsrapporten på messen. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dette framkomme i delårsrapporten

Forsiden (omslaget) av delårsrapporten skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn
 • Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet
 • Årstall for når ungdomsbedriften er i drift
 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass
 • Navn på ansvarlig lærer

Første side er en oppsummering og skal inneholde følgende momenter:

 • Ungdomsbedriftens navn
 • Forretningsidé, formål/visjon
 • Produkt
 • Økonomiske nøkkeltall
 • Oppsummering av bedriftens aktiviteter
 • Innholdsfortegnelse

Delårsrapporten skal for øvrig inneholde informasjon om

 •   Innovasjonsgrad/nyskapende konsept
 •   Alle ansvarsområder som finnes i ungdomsbedriften
 •   Den helhetlige markedsføringen av ungdomsbedriften
 •   Økonomi med oppdatert regnskapsrapport
 •   Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk
 •   Læringseffekt
 •   Risikoaspektene – er de identifisert og håndterbare
 •   Potensial på lang sikt (framtidspotensial)
 •   Energibruk/energipåvirkning og miljøpåvirkning

B) Utstilling
Juryen vil gjennomføre intervju på stand og legge vekt på følgende kriterier:

 •   Estetisk uttrykk: utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens virksomhet
 •   Personlig uttrykk: salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap, samspill

D) Presentasjon på scene
Presentasjonen er på inntil 4 minutter og skal dekke alle aspekter ved ungdomsbedriften. Ungdomsbedriften skal presentere sin virksomhet med tanke på å overbevise en potensiell investor. Det skal ikke være mer enn fem deltagere på scenen. Det er anledning til å benytte projektor og mikrofoner. Ungdomsbedriftene må ta med PowerPoint eller annet presentasjon på egen USB/annet. Ungdomsbedriften er selv ansvarlig for å teste at alt fungerer som det skal før selve presentasjonen skal holdes. Prøv på ulike PC-er.

Presentasjonen blir bedømt etter:

 • Struktur
 • Innhold og relevans.
 • Utføring; presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel.

Beste entreprenørskapslærer
Elever, kolleger og andre oppfordres til å sende inn forslag til årets entreprenørskapslærer på Agder.
Nominasjon skjer ved å sende inn begrunnet forslag til agder@ue.no innen 24.februar 2014.