Markeds-/forretningsplan kurs for UB elever. Kristiansand

Agder · 03.september 2013

Kurs i markeds-/forretningsplan i regi av BI Kristiansand v/Aleksander Lien. 

Sted: BI Kristiansand, Kjøita.
Tid: kl 09.00-14.00.
Mat og transport må en besørge selv.

For ungdomsbedriftselever 

Fra ide til virkelighet

Mange gode ideer blir fiasko fordi man mangler planer for hvordan man skal gå frem for at ideen skal bli virkeliggjort. Det er viktig å se nærmere på hvilke mål man setter seg, hvem som er konkurrenter og finner mer ut om markedet.

Dette kurset gir deg innsikt i hvordan du lager planer som kan hjelpe deg til å virkeliggjøre din ide og hvordan du kan møte de utfordringene som enhver nyetablering møter.

En god forretningsplan hjelper deg gjennom oppstarten og i den videre driften. 

Påmeldingsskjema finner du her.
Påmeldingsfrist 29. august.