Regnskapskurs SMSØ, Lyngdal for skolene i Lindesnes- og Listerregionene

Agder · 21.november 2014

Ungt Entreprenørskap Agder og Samarbeid mot svart økonomi inviterer elever og kontaktlærere i Ungdomsbedrifter til dagssamling i Arendal, Kristiansand og Lyngdal. Kurset er tiltenkt økonomiansvarlig og daglig leder samt tilknyttet lærer i den enkelte bedrift.

Litt om innholdet i kurset:
- Hvorfor vi trenger regnskap 
- Hvordan et regnskap er bygd opp 
- Aktuelle bokførings, skatte –og avgiftsregler

Kurset vil være en blanding av teori og praktiske øvelser/oppgaver.

Kurset vil ta for seg hva som kreves for å føre et tilfredsstillende regnskap:
- Bilagshåndtering 
- Oversiktlighet 
- Kasse- og kontantregistrering 
- Sluttregnskap 

Påmeldingsskjema finner du  her

Det blir enkel servering og kaffe.

Kurset blir gjennomført på Lyngdal vgs. Det kan være vanskelig å parkere ved skolen. Det er mulig å parkere i sentrum, derfra er det ca 200 meter å gå til skolen. 

2014 - Regnskapskurs