Ungt Entreprenørskap Agder i samarbeid med Alcoa Lista

Agder · 18 nov 2015

Kreative gruppeprosesser. Foto: UE Agder

Den 18. november ble det gjennomført Innovasjonscamp for 70 elever på 9. trinn ved Lista ungdomsskole i regi av Ungt Entreprenørskap Agder med Alcoa Lista som samarbeidspartner og oppdragsgiver. Skolen har startet Elevbedrifter i år og dette skal stimulere til kritisk tenkning og problemløsning.

Ungt Entreprenørskap tilbyr Innovasjonscamp som metode for å fremme fokus på innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og tverrfaglig samarbeid. Elevene arbeidet i grupper for å finne nye løsninger på reelle problemstillinger gitt av Alcoa Lista. Dette arrangementet var også inkludert i programmet til Gründeruka Agder som ble arrangert for første gang som en del av Global Entrepreneurship Week som gjennomføres i 157 land. 

Styrket samspill mellom skole og lokalt næringsliv
Ungt Entreprenørskap jobber som brobygger i spennet mellom skole og næringsliv, og arbeider for å styrke båndet mellom læring og næring, økt relevans, samt praksis og variasjon i utdanning.

– Innovasjonscampen var en veldig positiv opplevelse for oss fra Alcoa. Det er tross alt disse ungdommene som vil være våre fremtidige ledere og arbeidstakere. Jeg var imponert over måten elevene tok tak i utfordringene på, og den profesjonelle måten de ble ledet gjennom programmet, sier Jan Werner Hansen, verksdirektør ved Alcoa Lista.

Ungt Entreprenørskap Agder og Alcoa Lista vil over tid samarbeide for utvikling av unges ferdigheter og evne til å mestre sin fremtid.

– Vi skal sammen inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier gjennom å fremme entreprenørielle ferdigheter; kreativitet, personlig initiativ, samarbeidsevne, risikovilje og nytenkning. Ønsket effekt på lengre sikt er økt etableringsrate gjennom innovativ produkt- og tjenesteutvikling, samt innovasjon og forretningsutvikling i etablert virksomhet, sier Aleksander Lien, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Agder.

En annerledes skoledag
- Innovasjonscamp er en form for treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en tidsavgrenset periode. Med vekt på samarbeid og kreativitet utfordres elevene til å være nyskapende og løsningsorientert, sier Lill-Margrethe Stene, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Agder. 

Det er viktig å synliggjøre fremtidige kompetansebehov for regionens ungdom, samt trigge interesse for spesifikke bransjer, yrker og fagområder. Alcoa Lista har i denne sammenheng også bidratt aktivt med aktuelle problemstillinger fra eget virke. Elevene kunne velge blant oppdrag relatert til utnyttelse av spillvarme fra Alcoa, effektivitet og intern kommunikasjon, automatisering av produksjonsprosesser, samt hvordan tiltrekke seg relevant kompetanse.

- Det er bra at elevene fikk kjennskap til en lokal bedrift, både i forhold til hva bedriften er gode på og hva slags utfordringer de står overfor i fremtiden. Elevene fikk samarbeide i grupper, de måtte være kreative og nytenkende for å løse problemstillingene. De fikk en annerledes skoledag med muligheten til å konkurrere mot hverandre på en god måte, sier Mette Aanensen Heimdal, fra ledelsen ved Lista ungdomsskole.

En av elevene kommenterte underveis; «Dette er kjempegøy, vi skal vinne!», noe de også gjorde med en egen applikasjon som løsning på en av problemstillingene. Andre supplerte med «Det er fint at lærerne ikke bestemmer og styrer hva vi skal gjøre - vi må samarbeide i gruppa for å finne det vi synes er den beste løsningen».

2015 - Alcoa 2

Fra venstre: Lill-Margrethe Stene, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Agder, Jan Werner Hansen, verksdirektør ved Alcoa Lista, Anne Jahr, Alcoa Foundation i Norge.
Foto: Farsund kommune

2015 - Alcoa 3

Elevgruppe fra 9. trinn presenterer sin løsning for dommerpanelet. Foto: Ungt Entreprenørskap

2015 - Alcoa 5

Alcoans in work setting - Alcoas Lista mould shop. Foto: Alcoa

2015 - Alcoa 4

Alcoa Lista Pot Rooms. Foto: Alcoa