CarryMe EB fra Ramstad u.skole beste Elevbedrift i Akershus

Akershus · 2 mars 2017

CarryMe EB fra Ramstad u.skole beste Elevbedrift i Akershus

F.v.: Amanda Torp Narum-Hanssen, Astrid Hillesøy, Victoria Eilertsen, Dina Hulthin Bak: Therese Asperud, Camilla Rasmussen (Foto UE Akershus)

108 elevbedrifter fra de ulike ungdomsskolene i Akershus satte hverandre i stevne under GründerExpo 2017. Arrangementet fant sted på Norges Varemesse i Lillestrøm onsdag 1. mars.

Det ble konkurrert i 12 ulike konkurranser og alle regionene i Akershus er representert ved i alt 19 deltakende skoler. Flere av klassevinnere går dessuten videre til Region Øst-mesterskapet som avholdes 30. mai på Strømmen Storsenter. 51 representanterfra arbeids- og næringslivet stilte opp som jurymedlemmer og brukte dagen til å vurdere fremtidens entreprenører og ledere!

Juryens begrunnelse

CarryMe EB har utviklet et produkt som er innovativ gjenbruk av materiale for flere bruksområder. Det kan bidra til å gjøre livet enklere og ryddigere. Bedriften har god produksjon, godt samarbeid og god økonomistyring, uttaler juryens leder Gunvor Eldegard stortingsrepresentant (Ap)

Informasjon om de øvrige vinnerne er lagt ut på her

Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere. I fem faser går elevene gjennom prosessen fra etablering til avvikling av elevbedriften. Programmet er fleksibelt og kan lett tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole.

Gjennomføringen av Elevbedriftkan variere fra noen få uker til et helt skoleår. I tillegg til å skape en grunnleggende forståelse av innhold og prosess i hvordan starte, drive og avvikle en elevbedrift, er det lagt vekt på at elevene får trening i å:

  • kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø
  • tenke og jobbe kreativt
  • samarbeide og fungere i team
  • stole på seg selv
  • utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk

UE Akershus gratulere CarryMe EB med den flotte prestasjonen og ønsker lykke til i Region Øst-mesterskapet.