GoLive UB ble beste Ungdomsbedrift i Akershus

Akershus · 2 mars 2017

GoLive UB ble beste Ungdomsbedrift i Akershus

F.v. Marthe Cathrine Ramstad, Sara Linnea Hansson Lier, Jacob Gangnæs (Ikke tilstede: Sebastian Zawistowski, Sigurd Søbye, Dina Marie Sollie) (Foto UE Akershus)

GoLive UB fra Bjørkelangen vgs. vant Akershusmesterskapet i kategorien Beste Ungdomsbedrift Akershus. Bedriften sikret billett til NM for ungdomsbedrifter ved å vinne hele 5 førsteplasser!

131 ungdomsbedrifter fra de ulike videregående skolene i Akershus satte hverandre i stevne under GründerExpo 2017 / Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter. Arrangementet som er det 18. i rekken fant sted på Norges Varemesse i Lillestrøm onsdag 1. mars.

Det ble konkurrert i 15 ulike konkurranser og alle regionene i Akershus er representert ved i alt 19 deltakende skoler. Flere av klassevinnere går dessuten videre til Norgesmesterskapet som avholdes 4. til 5. mai på samme sted. 84 representanter fra arbeids- og næringslivet stilte opp som jurymedlemmer og brukte dagen til å vurdere fremtidens entreprenører og ledere!

Juryens begrunnelse

GoLive UB scorer meget høyt på både delårsrapport, intervju ved stand og presentasjon fra scene. Bedriften viser stor forretningsforståelse og fremstår som et spesielt sterkt team, uttaler juryens leder Vibeke Limi, leder for Hovedutvalg kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus fylkeskommune.

Informasjon om de øvrige vinnerne er lagt ut på  her

 

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. Ungdomsbedriften kan bestå av to eller flere elever, men all erfaring tilsier at det beste er om bedriften består av en gruppe på fem til åtte elever. Ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er godt forankret i kompetansemål i en rekke studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Ungdomsbedrift som metode er basert på elevaktiv læring. Det er ingen kunnskap som sitter så godt hos elevene som den de tilegner seg gjennom egne erfaringer. Underveis i driften møter elevene ulike arbeidsoppgaver og utfordringer. Elevene må være aktive i å søke veiledning fra både lærer, mentor og andre i deres nettverk som kan bidra til at de lykkes med bedriften sin. Tidsbruk: Ungdomsbedrift går over et helt skoleår. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser.

 

Ungdomsbedrift stimulerer til:

 • bruk av kreative prosesser
 • samarbeid og gruppedynamikk
 • trening i organisering og arbeidsfordeling
 • evne til å kommunisere
 • trening i problemløsing
 • mot og vilje til å lære gjennom prøve og feile
 • å kunne nyttiggjøre seg veiledning
 • bevissthet om informasjonsinnhenting
 • bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker
 • å ta ansvar
 • Selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser

UE Akershus gratulerer GoLive UB med den flotte prestasjonen og ønsker lykke til i NM!

Øvrige NM-klare bedrifter er SEVAK Invention UB, ReLEAF UB, Stojo Norge UB og Vel hjemme UB.