Økonomi og Karrierevalg, Hellerasten u.skole

Akershus · 08.oktober 2013

Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige karriereveier ut ifra økt selvinnsikt. Programmet gjennomføres med eksterne veiledere fra Nordea