Årets ildsjel og hederlig omtale til avdelingsbanksjef Åsmund Eidskrem

Akershus · 24 aug 2016

Årets ildsjel og hederlig omtale til avdelingsbanksjef Åsmund Eidskrem

Åsmund Eidskrem, avdelingsbanksjef Totens Sparebank Eidsvoll/Hamar/autorisert finansiell rådgiver

Økonomi og karrierevalg gir elever i ungdomsskolen mulighet til å reflektere over egne utdannings- og karrierevalg gjennom å øke bevisstheten om egne interesser, holdninger og verdier. De får innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få, og de får trening i å sette opp budsjett over hva de må ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på gitt inntekt.

Finansstafetten: «En dag i skolen!” gjennomføres av Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Finans Norge og deres medlemmer fra finanssektoren. De ansatte har bidratt til at 5 000 elever på ungdomstrinnet i Akershus gjennomgikk programmet Økonomi og karrierevalg forrige skoleår.

- Finansnæringen ønsker å bidra med økonomiopplæring til de unge og legger store ressurser ned i dette arbeidet. Gjennom opplæringen når medarbeidere fra bankene ut til de unge med kunnskap og erfaringer fra det virkelige liv. Dette danner grunnlag for engasjement og god læring, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Årets ildsjel og hederlig omtale

- For å kåre den virksomheten som har gjort den beste innsatsen i siste skoleår har Ungt Entreprenørskaps fylkeskontorer sendt inn sin nominasjon til en jury, som har bestått av grunnskolekoordinator i Ungt Entreprenørskap, Hege Sætre og fagsjef i Finans Norge, Hilde Elisabeth Johansen.

Ildsjel prisen 2016 ble tildelt avdelingsbanksjef Åsmund Eidskrem i Totens Sparebank avdeling Eidsvoll/Hamar

Fra juryens begrunnelse: - Årets Ildsjel pris går til en av de aller første veilederne fylket fikk til Økonomi og karrierevalg. Hvert år har han deltatt som veileder. Han er en pioner i skole- og næringslivssamarbeidet og har i stor grad bidratt til å etablere modellen hvor et stort antall banker med sine filialer tar vare på ungdomsskolene i sine nærområder, og vi er takknemlig for Åsmund sin utholdenhet.