Bærumskolen 2016

Akershus · 22 april 2016

Bærumskolen 2016

Vinnergruppene fra Rykkinn, Ringstabekk og Bekkestua

13 ungdomsskoler med 1490 elever fordelt på 298 grupper på 8. trinn har gjennomført Innovasjonscamper med Bærum kommune og Bærum Næringsråd som oppdragsgivere. Fra hver skole var to grupper kvalifisert til den store Bærumfinalen på Kunnskapssenteret i Sandvika. Til sammen har 88 jurymedlemmer fra lokalt arbeids- og næringsliv deltatt i samarbeid med et stort antall entusiastiske lærere.

Innovasjonscamp er en "treningsleir" med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et ett døgn. Denne gang var Bærumelevene invitert til å forme "fremtidens Sandvika". De skulle lage et konsept for hvordan de så for seg Sandvika i fremtiden, et Sandvika hvor de skulle bo, jobbe og ha sin fritid.

Finaleelevene var meget godt forberedt, og det ble en utfordrende jobb for juryen å velge sine tre favoritter fra alle de gode presentasjonene. Valget falt til slutt på gruppe 11 fra Rykkinn, gruppe 10 fra Ringstabekk og gruppe 14 fra Bekkestua, som alle vant pengepremier som de kunne ta med seg hjem til sine respektive skoler.

Finalen ble åpnet av Anne Lene W Hojem som er leder for Hovedutvalg barn og unge i Bærum Kommune, og deretter trygt ledet av direktør Ane Maria Haug Mjaaseth fra Bærum Næringsråd. Alle var skjønt enige i at det hadde vært en fantastisk dag, og vi gleder oss allerede til neste år.