Champion UB til NM

Akershus · 14 april 2016

Champion UB til NM

Champion UB fra Frogn videregående skole fikk tredjeplass i konkurransen «beste ungdomsbedrift» vant konkurransen «beste HR/IA» under GründerExpo 9. februar i år. Dette sendte dem rett videre til NM for ungdomsbedrifter som er 28.-29. april. 

Bedriften har syv ansatte, hvor Natalie Hansen og Marius Arder er daglige ledere. Simon Kleppe er markedsansvarlig, Preben Huseby er salgsansvarlig, Stine Hulbach er personalansvarlig, Stian Kvist er økonomiansvarlig og Sebastian Dahl er IT- og produktansvarlig.

Idéen til bedriften kom frem ved at de så at det var et problem i samfunnet i dag. Mange barn og ungdommer faller utenfor i overgangen fra barne- til ungdomsskolen, og dette er noe de i Champion har erfart selv. Champion UB tilbyr et aktivitetstilbud for barn og unge fra 5.-7. klasse. De setter fokus på samarbeid, sosialisering og hvordan man skal klare å integrere hverandre i et fellesskap på en best mulig måte. Det som gjør Champion sin idé så unik, er at dette skjer gjennom å bruke entreprenørskap. Et eksempel på hva de kan holde på med er aktiviteten «la oss fly». Barna skal her lage sitt eget flyselskap, der de må delegere ansvarsroller som produkt, idé, markedsføring og design.

Frem mot NM legger de ikke skjul på at de kommer til å fokusere og bruke mye tid på HR/IA-arbeidet. «HR/IA er noe vi som bedrift ser på som svært viktig for at vi skal fungere som en bedrift. Derfor har dette vært et stort fokus for oss helt siden vi startet opp bedriften,» sier Preben Huseby.

Champion mener selv at de har lært ekstremt mye i løpet av UB-året, alt fra å tørre å ta en telefon til andre aktører til å se betydningen av entreprenørskap i hverdagen og for brukerne sine. Gjennom å drive ungdomsbedrift sier de at man får en erfaring som ingen andre fag gir.

«Ungdomsbedrift gir deg en smakebit på fremtiden, og du blir også sikrere på hva du ønsker å gjøre etter videregående. Entreprenørskap vil bli viktig i fremtiden ettersom oljen etter hvert vil forsvinne, og vi er svært takknemlige for at vi kanskje ligger et sted foran andre,» sier Natalie Hansen.

Som en 99% vegansk bedrift ser Champion UB frem til festmiddagen på NM!