De tre siste Enovacampene gjennomført!

Akershus · 13 nov 2015

Finalister og jury. Dønski øverst t.h, Ås øverst t.v og Nes nederst.

Alle de innledende skolecampene er gjennomført, og totalt 10 skoler har kvalifisert to grupper hver som skal delta i fylkesfinalen førstkommende tirsdag. Nes vgs., Vestby vgs. og Dønski vgs. var de tre siste skolene ut, og gjennomføringen gikk strålende.

Det var fredag den 6.november, og på Nes vgs. var 75 elever fra vg2 ST klare for å bryne seg på dagens klimaproblemer. Totalt 15 grupper jobbet gjennom dagen, og etter en innledende kvalifiseringsrunde og en spennende finale sto det igjen to vinnergrupper. Vi gratulerer Marie Kolerud, Paul Ring, Andreas Thøger-Andersen, Elena Watz og Oda Westby fra 2STA, og Stine Kårstad, Robin Kjus, Lars-Einar Hofseth, Sandra Myhre og Marius Hauge fra 2STC som vinnergruppene fra Nes vgs.

Mandagen etter var det Vestby vgs. som sto for tur, og 74 elever fra ST1 og ST2 skulle få en spennende og inspirerende dag hvor de fikk bruke sin eksisterende kompetanse, i tillegg til å tilegne seg ny kunnskap om miljø og klima. Her var det også en spennende finale med seks finalelag, hvor det til slutt var to grupper som kom gjennom nåløyet og kvalifiserte seg videre til fylkesfinalen. Vi gratulerer gruppe 7 som besto av Hans Kristian U Taje (2STF), Elias Evjen Hartmark (1STF), Thea Ulven Munkeby (2RMY), Sebastian Reinholdtsen (3TAF), Thea Holseth (2STB) og Marius E Christiansen (2STB), og gruppe 13 som besto av Magdalena Jakimiuk (2STB), Sindre Haugland Paulshus (2STF), Johanne B Tjernshaugen (1STF), Elias Risbråthe Opsahl (2STC), Eirik Arnljot Øygard (2TAF) og Kevin Tøgersen Johnsen (1STF).

Siste skole ut var Dønski vgs., og 102 elever fra VG2 og VG3 gjennomførte siste skolekvalifisering torsdag 12.november. 20 grupper skulle i ilden, og alle var samlet på biblioteket for en intens og givende skoledag. Seks finalister ble kvalifisert fra de innledende rundene, og til slutt sto det igjen to verdige vinnere som skal representere Dønski vgs. i fylkesfinalen. Vi gratulerer Anne Dorthe Kilen Poulsen, Anette Darvik, Daniel Kunke, Olve Skogli, Håkon Lynås, Simon Degen fra 2STC, og Carl E. Eggen, Tina Charlene Dehdar, Henrik Heggelund og Trym Kjellin Hauge fra 2STB som finalister.

Det var vært ti spennende skolefinaler, og vi står igjen med 20 grupper som skal konkurrere om å bli de to beste lagene i fylket. Disse to lagene skal representere Akershus i den nasjonale finalen som foregår i Trondheim den 8. – 10. februar 2016, hvor nivået er skyhøyt og læringskurven er bratt. Vi gleder oss masse til å kåre vinnerne på tirdag, og ønsker alle gruppene lykke til.

Vi vil også rette en stor takk til jurymedlemmer fra næringslivet som bidrar til å fremme de mest kvalifiserte, engasjerte og beste gruppene. En stor takk til lærere og veiledere som legger til rette for slike camper. Og en stor takk til elevene som jobber hardt og engasjert med fremtidens energiløsninger.