Favor UB er Beste Ungdomsbedrift Akershus 2019

Akershus · 1 mars 2019

Favor UB er Beste Ungdomsbedrift Akershus 2019

Favor UB Beste Ungdomsbedrift Akershus. F.v.: Adrian Quanvik, Julie Nordnes, Emma T. Vegel, Emma N. Slinning (Foto UE Akershus)

Favor UB fra Jessheim vgs. vant Akershusmesterskapet i kategorien Beste Ungdomsbedrift i Akershus 2019. 160 ungdomsbedrifter fra de ulike videregående skolene i Akershus satte hverandre i stevne under GründerExpo 2019 / Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter. Arrangementet som er det 20. i rekken fant sted på Norges Varemesse i Lillestrøm torsdag 28. februar.

Det ble konkurrert i 14 ulike konkurranser og alle regionene i Akershus er representert ved i alt 26 deltakende skoler. Flere av klassevinnere går dessuten videre til Norgesmesterskapet som avholdes 25. og 26. april på samme sted. 85 representanterfra arbeids- og næringslivet stilte opp som jurymedlemmer og brukte dagen til å vurdere fremtidens entreprenører og ledere!

Juryens begrunnelse

- En helhetlig meget sterk bedrift, som scorer svært høyt på presentasjon, intervju og salgssamtale ved stand. De har noe å hente på delårsrapport, men fremstår som en bedrift med stort potensiale og et spennende konsept, uttaler juryens leder og stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik.

Informasjon om de øvrige vinnerne er lagt ut på her

 

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. Ungdomsbedriften kan bestå av to eller flere elever, men all erfaring tilsier at det beste er om bedriften består av en gruppe på fem til åtte elever. Ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er godt forankret i kompetansemål i en rekke studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Ungdomsbedrift som metode er basert på elevaktiv læring. Det er ingen kunnskap som sitter så godt hos elevene som den de tilegner seg gjennom egne erfaringer. Underveis i driften møter elevene ulike arbeidsoppgaver og utfordringer. Elevene må være aktive i å søke veiledning fra både lærer, mentor og andre i deres nettverk som kan bidra til at de lykkes med bedriften sin. Tidsbruk: Ungdomsbedrift går over et helt skoleår. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser.

 

Ungdomsbedrift stimulerer til:

  • bruk av kreative prosesser
  • samarbeid og gruppedynamikk
  • trening i organisering og arbeidsfordeling
  • evne til å kommunisere
  • trening i problemløsing
  • mot og vilje til å lære gjennom prøve og feile
  • å kunne nyttiggjøre seg veiledning
  • bevissthet om informasjonsinnhenting
  • bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker
  • å ta ansvar

Selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser