Georg Vestby utnevnt som æresmedlem i UE Akershus

Akershus · 21 april 2016

Georg Vestby utnevnt som æresmedlem i UE Akershus

Etter 15 års drift utnevnte styret i UE Akershus sitt første æresmedlem

Georg Vestby fra Olav Thon gruppen og Ski storsenter ble 20. april utnevnt til æresmedlem. Georg har gjennom UE Akershus sine 15 år vært en viktig bidragsyter i utviklingen av foreningen. Som senterdirektør på Ski storsenter var han vertskap for tidenes første fylkesmesse i Akershus våren 2000. Han deltok på stiftelsesmøtet i 2001, vært leder av valgkomiteen og mangeårig styreleder i UE Akershus. I tillegg har han bidratt som innleder på Kick off for ungdomsbedrifter, holdt diverse kurs for elever, vært vertskap for Gründeridol, deltatt som jurymedlem på 15 fylkesmesser og vært en døråpner for det flotte samarbeidet vi i dag har med Olav Thon gruppen. Dette har blant annet bidratt til opprettelsen av Olav Thon stipendet for beste selger.

Gjennom sitt virke på Ski storsenter har han bidratt til å sette samfunnsansvar på dagsorden og lagt til rette for et tett samarbeid mellom skole og næringsliv.

Den siste tiden har Georg slitt med sykdom, men er nå på full fart tilbake og vi ønsker han lykke til med opptreningen. Styret vil takke for en fantastisk innsats.