Innovatører trengs overalt!

Akershus · 13 jan 2016

Innovatører trengs overalt!

NMBU-studentene Marte Hemma, Mina Bjerke, Håkon Frydenberg og Monty James Hatfield i ChargePod SB. Foto: Silje Jansen

Studenter som velger Studentbedrift utvikler kompetanser som Norge trenger og arbeidslivet etterspør.

Onsdag kl. 20:25 starter NRK 1 nysatsingen Gründerne. I første episode får vi møte Karina Løbø Fimland. Sammen med medstudenter fra Høgskolen i Telemark utviklet hun en forretningsidé da hun drev Studentbedrift. I serien får vi se hvordan hun jobber for å sette ideen ut i livet. 

http://www.nrk.no/livsstil/supergrundernes-beste-start-tips-1.12740696

 

NMBU skaper innovatører

Gjennom arbeidet med Ungt Entreprenørskaps program Studentbedrift får noen NMBU-studenter, på lik linje med Karina, erfaring med å utvikle produkter og tjenester i samarbeid med lokalt næringsliv og andre ressurspersoner. Studentene anvender teori i praksis, de jobber prosessorientert fra idé til produkt, og de må samarbeide om å løse uforutsette problemer.  I læringsprosessen utvikler studentene viktig endringskompetanse.

Det nye arbeidslivet

”Remix – det nye arbeidslivet” var tema på NHOs årskonferanse i forrige uke. Statsminister Erna Solberg og foredragsholdere fra inn- og utland er enig om utfordringen: Morgendagen vil på ingen måte være som gårsdagen. Endring er den nye normalen, og for å få til endring trenger vi folk som tenker innovativt – vi trenger innovatører.

Dagens studenter skal snart møte kjente og ukjente utfordringer. De som studerer ved NMBU i dag skal bidra til å finne løsninger på fremtidens problemstillinger. De skal takle miljøutfordringer i ukjent skala. De skal konkurrere i globale markeder med produkter og løsninger som vi knapt ser konturen av i dag.

NMBU utdanner aktive verdiskapere

- Utdanninger må endres og stimulere til kreativitet, sa Andrew McAfee, MIT-professor og en av hovedinnleggsholderne på konferansen. - Undervisning er tilrettelagt for en annen form for yrkesliv, der innovasjon og kreativitet var mindre viktig.

Studentbedrift gir studenter innovative redskaper til å bli aktivt verdiskapende – også i eksisterende bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner. Innovatører trengs overalt!

Deltakelse i Studentbedrift på NMBU gir studentene 10 studiepoeng og kompetanse for framtiden. Fremtidens innovatører utdannes ved NMBU!

 

NMBU samarbeider med Ungt Entreprenørskap (UE)

Studentene skal etter gjennomgått emne kjenne til og kunne ta i bruk prosessverktøy for idégenerering, forretningsmodellering og samarbeid/teamutvikling. Kunnskap om gjennomføring av markedsanalyser, og praktisk markedsføring/salg av et produkt eller tjeneste er også viktig. Studentene skal kjenne til lover og regler for start, drift og avvikling av et selskap, samt kunne utarbeide budsjetter og utøve god økonomistyring.

 

Kurset legges opp med en kombinasjon av forelesninger og erfaringsbasert gruppearbeid/veiledning. Studentene vil bli fulgt opp av mentorer som er enten interne eller fra næringslivet. Det vil legges opp til og forventes at studentene deltar og presenterer på lokale og regionale arenaer.

 

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsdekkende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører tilbyr undervisningsprogrammer som fremmer entreprenørskap i høyere utdanning. Les mer her.

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Les mer her.