Lillestrøm-elever til Trondheim for å delta i nasjonal klimakonkurranse

Akershus · 4 feb 2016

Lillestrøm-elever til Trondheim for å delta i nasjonal klimakonkurranse

Disse var best i Akershus! Fra venstre: Marcus Andre Pettersen, Emilie R. Johansen, Stine Thunheim, Inger-Lise Fleisje og Mathias Hanson Gerace fra Lillestrøm vgs.

Denne høsten har 1376 elever fra videregående skoler i Akershus byttet ut skolebøker og tradisjonell klasseromsundervisning med reelle klimaoppdrag fra Enova. På lokale innovasjonscamper her elevene konkurrert om å finne nyskapende løsninger på verdens klimautfordringer. Elevene fra Lillestrøm videregående skole kom opp med den beste løsningen i fylket, og 8.–10. februar konkurrerer de mot finalister fra hele landet. Til Trondheim skal også vinnergruppe fra Frogn videregående skole.

Grønt entreprenørskap og innovasjon
Det er åttende året på rad Enova og Ungt Entreprenørskap utfordrer ungdom og arrangerer «Energi for framtiden» for elever i videregående opplæring.

 – Veien til lavutslippssamfunnet krever livskraftig forandring. I framtiden må verdiskapingen skje med minimale klimagassutslipp. Da er det avgjørende å utvikle konkurransedyktige energi- og klimaløsninger. Derfor ønsker Enova å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Enova SF. Enova er et statseid foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. 

 Lærer ved å gjøre

– Det skjer en rivende utvikling på klimaområdet. Ny teknologi og økt kunnskap om verdens klimautfordringer gjør at lærebøkene er utdatert før de kommer fra trykkeriet. Når elevene jobber med dagsaktuelle caser, må de innhente informasjon og oppdatere seg på det siste. Her får de også trent sine kreative muskler, de samarbeider i team og får veiledning av fagpersoner som er eksperter på området, sier Petter Skotland, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Akershus. 

 Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som tilbyr programmer og arenaer der elever og studenter får erfaring med entreprenørskap og innovative prosesser. I 2015 gjennomførte Ungt Entreprenørskap Akershus mer enn 35 000 elev- og studentaktiviteter. Over 4 000 personer fra arbeids- og næringsliv bidro med sin kompetanse. 

 Om Energi for framtiden

Oppdraget elevene skal jobbe med er strengt hemmelig inntil det offentliggjøres på NTNU tirsdag kl. 11:50. Elevene får et døgn på seg til å jobbe fram løsningsforslag og forretningsplan, som presenteres for et dommerpanel bestående av energi- og klimaeksperter. De seks gruppene som går videre til den avsluttende finalen presenterer løsningene sine for publikum og juryen i auditoriet på Charlottenlund videregående skole onsdag kl. 12. Vinneren av Energi for framtiden kåres kl. 13.