Reiselivscamp på Ås

Akershus · 21 sep 2015

Reiselivscamp på Ås

Fra venstre: Siw Fosstenløkken (Handelshøgskolen NMBU), Knut Fossgard (Institutt for naturforvaltning), Linn Dybedahl, Sverre Birkeland, Eirik Åserød, Fahad Jamil, Daniel Andersen, Andre Hoff (Thon hotell Ski), Torild Mohn (UE Norge), Marie-Louise Strömberg (Tusenfryd), Ingvild Moe Eriksen (NHO reiseliv) Foto: UE Akershus

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet jobbet studentene fra NMBU i flotte Ås kulturhus med reiselivet i Norge anno 2030.

Reiselivscampen ble høytidelig åpnet av varaordfører Marianne Røed (Sp) i Ås kommune, og med videohilsen fra Næringsministeren selv. Hovedtemaet for campen var å se inn i fremtiden og gi innhold til ønsket om en mer solid og lønnsom reiselivsbransje i 2030, enn tilfellet er i dag. Oppdraget var vidt og ga rom for mange spennende og innovative løsninger fra studentene. Best ut kom likevel gruppe en og gruppe to som ble premiert for "Beste kreative løsning" og "Beste totale løsning". Gruppe en foreslo å opprette et Reiselivsdepartement, fordi næringen må få større fokus og drahjelp fra sentrale myndigheter til å forløse sitt store potensial. Fra gruppe to fikk juryen presentert ideer tilknyttet de store mulighetene i den fremvoksende delingsøkonomien, og gruppen mente også at større fokus på reiselivsrelevant utdanning er nødvendig for fremtidig vekst i bransjen. - Her var det veldig mange flotte løsninger på fremtidens reiselivsutfordringer og som vi vil ta med tilbake til departementet, sier entusiastiske Torild Mohn fra Ungt Entreprenørskap Norge.