Reiselivscamp på Jessheim vgs

Akershus · 17 juni 2015

Reiselivscamp på Jessheim vgs

Glade vinnere fikk hvert sitt gavekort for sitt flotte arbeid. (foto: UE Akershus)

I deilig sommervær fikk elevene i oppdrag av statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet å komme med innspill til fremtidens reiseliv i Norge.

Reiseliv er en av de næringene som vokser raskest i verden, og det er 15 år siden forrige gjennomgang av norsk reiseliv. Regjeringen skal derfor legge frem en stortingsmelding om reiseliv i 2016.

– Vi må tørre å løfte blikket og se fremover. Jeg tror ungdommer har færre skylapper på enn vi som allerede jobber med og i næringslivet. De kommer ofte med friske og gode ideer og råd, sier Ayhan. 

Elevene skulle se framover å gi seg i kast med trender, produkter og tjenester i Turist-Norge 2030. Mange endringer i verden fører til muligheter og utfordringer for reiselivet, og de skulle velge en mulig endring som i fremtiden ville ha stor innvirkning på reiselivet, og deretter beskrive hvilke reiselivsprodukter og –tjenester som skulle tilbys i Norge i 2030 basert på denne endringen.

Det var høy stemning i finalerunden og juryen fikk presentert både kreative og nyskapende løsninger.