Stojo UB til NM

Akershus · 2 mai 2017

Stojo UB til NM

Stojo UB fra Sandvika vgs. tok hele fire førsteplasser under GründerExpo på Norges Varemesse, og fikk dermed en gullbillett til NM 4. og 5. mai. Jentene har store ambisjoner om å hevde seg i konkurransene på NM, og jobber med å finpusse det som kan finpusses.

Stojo UB består av seks engasjerte jenter: Maria Mjaanes (daglig leder), Margrete Vik Drivenes (personalsjef), Kamilla Eikli Andresen (økonomiansvarlig), Mia Halset (produktansvarlig), Sofie Signore Fæhn (markedsansvarlig) og Margrete Vik Drivenes (annet). Jentene går studiespesialisering ved Sandvika vgs., og har et brennende engasjement for produktet sitt.

- Vår forretningsidé er en miljøvennlig, sammenbrettbar termokopp som vi importerer fra USA gjennom vårt samarbeid med Stojo der. Koppen kommer i flere farger og kan bli brettet ned til 1/3 av sin opprinnelige størrelse! Den er laget av resirkulerbar og miljøvennlig plast. Mange millioner engangskopper blir kastet hvert år, og vi håper at flere vil ta med seg sin egen Stojo til kaffebarer og erstatte bruk av engangskopper. Dette er et budskap vi ønsker å formidle til våre kunder, sier daglig leder Maria Mjaanes.

Gjengen har selv opplevd problematikken knyttet til engangskopper, og har avdekket mange behov de ønsker å løse med en mer miljøvennlig og praktisk termokopp.

- I oppstartsfasen jobbet vi mye med kreative prosesser for å få frem hvilken forretningsidé vi ønsket å jobbe videre med. Vi hadde idémyldringer, og fant til slutt ut av hvilket behov vi ønsket å dekke. For oss var det viktig å finne et produkt som vi hadde tro på at vi kunne selge og tjene penger på, samtidig som det var samfunnsnyttig. Vi, blant mange andre, opplever ofte at kaffe- og tekoppene som er ute på det norske markedet i dag er både upraktiske og tunge å ha med seg. Koppen kan lekke, og det blir mye søl. Forsøpling av engangskopper er også er et stort internasjonalt problem, og vi ønsket derfor å finne et produkt som kunne dekke disse behovene. Vi oppdaget produktet Stojo på en video på sosiale medier, og syntes dette var et svært interessant og innovativt konsept som dekket behovene vi hadde identifisert.

Den siste måneden har jentene jobbet hardt med det skriftlige arbeidet som skulle sendes inn i forkant. De opplevde stor suksess på GründerExpo der de vant Beste markedsføring, Beste IA-bedrift, Beste regnskap og Beste kundeopplevelse på nett.

- Vi har store ambisjoner om å hevde oss i noen av disse konkurransene på NM. Personalansvarlig har jobbet med å forbedre IA-permen, og økonomiansvarlig har jobbet med å oppdatere bedriftens regnskap. Gjennom å drive ungdomsbedrift har vi hatt svært god læring på mange ulike områder. Først og fremst har vi lært om hvordan det er å etablere og drive en bedrift sammen med andre, og å samarbeide med en leverandør i USA. Vi har lært om IA-oppfølging og å utarbeide markedsmateriell, nettside, markedsplan, forretningsplan, budsjett og regnskap. Vi er også opptatt av å holde markedsføringen ved like og å oppdatere sosiale medier så ofte som mulig!

Stojo har deltatt på hele tre messer gjennom året, og mener dette er en av de beste arenaene for å utvikle seg og lære.

- Vi har tilegnet oss mye kunnskap gjennom å få konstruktive tilbakemeldinger fra jurymedlemmer. Vi har blant annet lært hvordan vi kan forbedre utstillingen, forbedre salget og hvordan vi i større grad bør fokusere på kundens behov. Det har også vært lærerikt å jobbe i en gruppe med ulike personlighetsprofiler, særlig med tanke på at flere av oss har psykologi som valgfag. Vi har lært å finne gode konfliktløsninger og å respektere hverandres ulikheter. Inkluderende arbeidsliv har vært et stort fokus for oss der vi ønsker at alle ansatte skal trives og lykkes best mulig i bedriften.

Stojo UB møter du på NM for ungdomsbedrifter 4. og 5. mai på Norges Varemesse.