Til minne om Georg Vestby

Akershus · 12 mai 2016

Til minne om Georg Vestby

Med Georg Vestby’s bortgang er en æra i Ungt Entreprenørskap over. Georg var ved siden av sitt mangeårige virke i Olav Thon gruppen en stor forkjemper for samarbeid skole og næringsliv. Han brant for ungdom og entreprenørskap, og var svært opptatt av å gi dagens elever mest mulig reelle læringsarenaer. Georg var svært opptatt av sin vertskapsrolle som senterdirektør på Ski storsenter, og så på ungdom som en stor ressurs i lokalmiljøet

Første gangen han åpnet dørene for samarbeid var høsten 1997 gjennom en partnerskapsavtale mellom Drømtorp videregående skole og Ski storsenter. Avtalen var et gjensidig forpliktende samarbeid hvor mye av undervisningen ble lagt til møterommet på Ski storsenter hvor elevene fikk lære mer om senterets indre liv, og på denne måten kunne knytte teori og praksis tettere sammen. Denne koblingen så Georg tidligere enn de fleste andre og han bidro villig med sin kompetanse.

Våren 2000 ble tidenes første fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter arrangert på stjernetorget på Ski storsenter med innbudte elever fra Oslo og Buskerud. Dette var den spede starten på Ungt Entreprenørskap. Høsten 2000 sto han som hovedinnleder på Kick off for ungdomsbedrifter i Oslo rådhus, og deretter gikk det slag i slag. Han var medlem av interimstyret for opprettelsen av Ungt Entreprenørskap Akershus og deltok på stiftelsesmøtet i 2001. Her var han en direkte årsak til at Olav Thon Gruppen gikk inn som hovedsamarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap Akershus. Et samarbeid som har vokst seg større og større for hvert år.

Georg har i løpet av årene vært styremedlem og leder av valgkomiteen. De siste åtte årene virket han som styreleder og ledet UE Akershus til en ledende rolle blant UE fylkene i landet.

Ved siden av dette har han deltatt som jurymedlem på samtlige fylkesmesser, han har vært vertskap for Gründeridol i Follo og sittet i juryen, han har vært vertskap for region Øst messe for elevbedrifter, han har deltatt som kursholder for elever fra barneskole til høyere utdanning og vært oppdragsgiver for Innovasjonscamp. Sist men ikke minst var han med på å etablere Follomesterskapet for ungdomsbedrifter. Alltid med et smil om munnen og med en stor gjestfrihet for at alle skulle trives i Ski storsenter og med Mister Ski storsenter.

Georg var også med å etablere Olav Thon stipendet for beste selger på fylkesmessen, noe som har bidratt til at flere elever har fått mulighet til å delta på en lederkonferanse i Canada.

De siste årene satt også Georg i styret for Ungt Entreprenørskap Norge.

En bauta innenfor samarbeid skole og næringsliv er gått bort. Han vil bli sterkt savnet i Ungt Entreprenørskap for sitt engasjement, sin vilje og sitt meget gode humør.

En særdeles operativ, trivelig og gjestfri mann som alltid var opptatt av vertskapsrollen og å representere Olav Thon og UE på en best mulig måte er borte.

Vi savner deg allerede og vil takke for alt du bidro med.