Ungdomsskolene i Ski er i drivet!

Akershus · 12 feb 2016

Ungdomsskolene i Ski er i drivet!

Torsdag 11. februar var alle ungdomsskolene i Ski samlet i FolloTrykk Arena for å beskrive sin fremtidige drømmekommune. 1200 elever, fire skoler, ett oppdrag og fem timer.

Camilla Hille åpnet dagen med en flott tale om hvor viktige ungdommene er for fremtiden og fremtidens kommune. Petter Skotland inspirerte og motiverte elevene til å tørre å tenke nytt, kreativt og samarbeide godt i gruppene med oppdraget fra Ski Kommune. Elevene fikk i oppdrag å beskrive sin fremtidige drømmekommune, og de skulle visualisere løsningen sin med ark, tusj og fargestifter.
"Vi vil ha trampolineland og Starbucks i vår drømmekommune!" sa en av elevene fra Ski ungdomsskole. Det sto ikke på kreativiteten, og man kan trygt si at elevene hadde gode tanker om hvordan fremtidens Ski og Follo skulle være. Andre grupper fokuserte mye på at fremtiden skulle bringe mer miljøvennlige transportalternativer, mens noen ville ha en mer praktisk skolehverdag.

Vi i UE Akershus vil rette en stor takk til Ski Kommune og Eirik Sjøvoll for et fantastisk arrangement, og en stor takk til alle lærere og elever som gjorde dette til en minnerik dag.