Om oss

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Velkommen til Ungt Entreprenørskap Akershus

Ungt Entreprenørskap Akershus (UE) ble etablert med eget styre 28. august 2001 og er ansvarlig for dette arbeidet i Akershus ved daglig leder Petter Skotland. Vår ambisjon er å fremme kompetanse, samarbeid og skaperglede gjennom ulike entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet. UE Akershus skal fremme holdninger, ferdigheter og kunnskap om arbeidsliv og entreprenørskap. For å få til dette er vi avhengig av et tett samarbeid mellom både utdanningsinstitusjonene, næringslivet og kommunene i fylke.