Beste entreprenørskapsskole i Buskerud - Buskerud fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap - ny frist 11. oktober

Buskerud · 19 sep 2019

Beste entreprenørskapsskole er en pris som skal løfte frem det gode arbeidet som gjøres på alle nivåer i skolene våre i Buskerud. Vi ønsker å gi oppmerksomhet til, og markedsføre, alt det gode entreprenørskapsarbeidet som foregår. Prisen er på hele 50.000kr.

Entreprenørskap som metode i utdanningsløpet er viktig både som pedagogisk verktøy og for skolene som utviklingsaktører. Dette er forankret nasjonalt i overordnet del av læreplanen og i regjeringens gründermelding. I Buskerud er entreprenørskap forankret gjennom Regional Plan for kunnskapssamfunnet og Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling. Vi ønsker å løfte frem skoler som systematisk bruker entreprenørskap som metode i undervisningen. Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Buskerud deler for tredje gang ut prisen for Beste Entreprenørskapsskole i Buskerud. 

Kriterier for prisen:

  1. Forankring av entreprenørskap i skolens virksomhetsplan
  2. Skolen har gjennomført/deltatt på entreprenørskapsaktiviteter for flere årstrinn
  3. Skolen tilbyr kompetanseheving av skolens ansatte innen entreprenørskap
  4. Skolen har samarbeid med eksterne aktører i entreprenørskapsarbeidet. 
    Det kan være: lokalt arbeids-/og næringsliv, organisasjoner, andre skoleslag.

Kandidatene vurderes av en uavhengig jury.

Alle kan foreslå kandidater.  Fyll ut skjemaet og send det til  postmottak@bfk.no. Merk e-posten med "Entreprenørskapsskole i Buskerud".

Frist for innsendelse av forslag er 11. oktober (ny frist!). 

Prisen deles ut på Buskerud fylkeskommune sin prisaften.