Fylkesmessa vel overstått

Buskerud · 16 mars 2016

Fylkesmessa vel overstått

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold er vel overstått! Over 180 ungdomsbedrifter var samlet i Boligmappa Arena Larvik for å kjempe om pallplass i 13 kategorier. 

Etter en lang dag med presentasjon for dommere, utstilling og strålende innsats fra alle deltagere er vinnerne kåret for alle kategorier. I tre kategorier er vinner av 1. pris direkte kvalifisert til å delta i NM for ungdsombedrifter 28. - 29. april.

Vinner av Beste IA-bedrift for Buskerud er Lykkedagen UB fra Drammen videregående skole
Deres forretningsidé er åarrangere bursdager for målgruppen foreldre med barn mellom 5- 12 år. dem, og hjelpe til med barna. Når vi har tjent inn nok penger arrangerer vi en gratis temafest i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Juryens begrunnelse: Årets beste IA UB fra Buskerud viser at de virkelig forstår verdien av Inkluderende Arbeidsliv. De kan vise til konkrete tiltak som de har gjennomført for å fremme nærvær, samarbeid og motivasjon i sin bedrift. Vi ser en tydelig sammenheng mellom disse tiltakene, bedriftens mål og de resultatene som er oppnådd.

Vinner av Beste innovative produkt for Buskerud er Good2Go UB, Røyken videregående skole
Deres forretningsidé er å designe, produsere og selge et bæreposehåndtak som gjør at handlingen blir lettere og bedre for brukeren av produktet.

Juryens begrunnelse: Et innovativt produkt med enkelt og funksjonelt design. Bedriften har vært i kontakt med potensielle kunder (butikker), som er interessert og viser at det er et stort markedspotensial. Produktet egner seg godt for videreutvikling og kommersialisering med potensial for stort volum.

Vinner av Beste Ungdomsbedrift for Buskerud er 

Ung og Ny i Norge UB, Akademiet Ypsilon videregående skole.
Deres forretningsidé er å utføre hjelpende arbeid til unge flyktninger som har behov for hjelp til integrering i det norske samfunnet. 

Juryens begrunnelse: Veldig god halvårsrapport, forbedringspotensial knyttet til forretningsmodell/økonomiske særlig knyttet til inntekter. Tidsaktuell tjeneste som kan utvikles, med utspring i typisk norsk dugnadsånd. Stort engasjement.

Fullstending vinneroversikt kan lastes ned her.