Ringer av vann - fond for Ungdomsbedrifter

Buskerud · 24 juni 2016

Ringer av vann - fond for Ungdomsbedrifter

Ungt Entreprenørskap har sammen med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Sett Sjøbein igangsatt prosjektet «Ringer av vann - Sjømat for fremtiden». Det er opprettet et fond for Ungdomsbedrifter med forretningsideer innen sjømatnæringa. Midlene skal gå til produktutvikling eller kompetanseheving.

Selv om Buskerud ikke er et typisk «sjøfylke» ligger det likevel mange muligheter til bruk/utvikling av sjømat og sjømatnæringen! Vi vil derfor oppmuntre til fokus på fisk/sjømat som tema for Ungdomsbedrifter dette skoleåret.

Last ned mer informasjon om fondet og forslag til problemstillinger for bedriften, samt dokument med søknadsskjemaer: