Sparebanken Øst fikk hederlig omtale for sitt arbeid med å gi ungdom opplæring i personlig økonomi.

Buskerud · 28 aug 2015

Sparebanken Øst fikk hederlig omtale for sitt arbeid med å gi ungdom opplæring i personlig økonomi.

Tor Kåpvik, fungerende administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, og Idar Kreutzer, administrernde direktør i Finans Norge, sto sammen om prisutdelingen. Nordea Oslo og Akershus vant Finansstafetten, mens Sparebanken Øst fikk hederlig omtale for sin innsats.

Hvert år hedrer Finans Norge og Ungt Entreprenørskap en finansinstitusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å øke unges kunnskap om personlig økonomi. Sparebanken Øst var Buskeruds kandidat i Finansstafetten «En dag i skolen», og mottok hederlig omtale for sin innsats under Finans Norges skolekonferanse 26. august.

- Vi er stolte over å ha blitt nominert til Finansstafetten og fått hederlig omtale, sier Janne M. Kristensen, konsulent marked i Sparebanken Øst. Sparebanken Øst er sitt samfunnsansvar bevist og ett av satsingsområdene er privat økonomisk rådgiving i ungdomsskolene i vårt lokalmarked. Satsingen er også omtalt på Sparebankens egne sider:  https://www.oest.no/samfunnsutbytte/ 

I skoleåret 2014/15 har seks ansatte i banken vært klasseledere for en dag. På timeplanen har Ungt Entreprenørskaps program Økonomi og karrierevalg stått. Gjennom diskusjon og refleksjon har 684 elever i Buskerud fått bevissthet på konsekvenser av egne valg, på godt og vondt. 

- Elever på ungdomsskolen har behov for å lære om personlig økonomi. Når det kommer representanter som til daglig jobber med dette inn i klasserommet, opplever vi at elevene engasjerer seg og synes det er spennende. Det blir læring «på ordentlig», sier Erlend Eggen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Buskerud. 

I 2014 deltok over 21 000 elever i programmet Økonomi og karrierevalg på landsbasis. Dette utgjør om lag 30 prosent av et årstrinn i ungdomsskolen. Målsettingen er å gi elevene opplæring i - og sunne holdninger til - personlig økonomi. Sparebanken Øst har også laget en film om sitt arbeid med Økonomi og karrierevalg:  https://www.youtube.com/watch?v=EW-olMbZW7g.  

- Tilbakemeldingene fra lærere og elever er meget positive, og vi er nå i gang for fullt med arbeidet for skoleåret 2015/16, avslutter Kristensen.

Kontakt:

Erlend Eggen, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Buskerud, mobil +47 977 29 867

Janne M. Kristensen, Sparebanken Øst, mobil +47 41 63 25 63