Sparebanken Øst kan vinne pris for godt arbeid med økonomiopplæring for ungdom i Buskerud

Buskerud · 20 aug 2018

Sparebanken Øst kan vinne pris for godt arbeid med økonomiopplæring for ungdom i Buskerud

her er en gjeng fra Sparebanken Øst: Bak f.v: Lars Runar Groven, Jan Christian Skau, Sissel Album Fjeld, Frode Lindbeck og Janne M Kristensen. Foran f.v.: Håkon Bakken, Tine Sem Røren, Rolf Arne Fjelltoft

I løpet av skoleåret 2017/18 har Sparebanken Øst vært ute på 16 skoler, i 52 klasserom og lært ungdomsskoleelever om personlig økonomi. Innsatsen for denne økonomirådgivningen har ført til at banken er nominert til Finansstafetten 2018 – En dag i skolen. 

Den gjeve prisen deles årlig ut til finansbedriften som har best gjennomføring av Ungt Entreprenørskaps programmer «Økonomi og karrierevalg» og «Sjef i eget liv», og er et samarbeid mellom Finans Norge og Ungt Entreprenørskap.

Å kunne bidra til at barn og unge får større økonomisk forståelse tidlig er svært viktig slik at alle skal lære å ta gode valg. Har ikke unge forståelse for personlig økonomi står de i fare for å slite økonomisk og får med det dårligere forutsetninger i livet. Gjennom opplegget med «Økonomi og karrierevalg» jobber elevene praktisk. De lærer å sette opp eget budsjett, og  ser hvilke konsekvenser ulike prioriteringer og dårlige valg kan gi, sier Janne M. Kristensen, markedskonsulent i Sparebanken Øst.

Viktig brobygger mellom skole og finansnæringen
Over hele landet har lokale banker stått for gjennomføringen av disse programmene, og fungert som veiledere for barn og unge. Bankansatte er på kurs hos Ungt Entreprenørskap før de drar ut i klasserommet. Slik jobber Ungt Entreprenørskap med å være en brobygger mellom skole og næringsliv.

- Sparebanken Øst har vært en viktig samarbeidspartner for UE Buskerud gjennom mange år. Takket være disse engasjerte bankansatte har nesten 1300 elever fått opplæring dette skoleåret, som gir dem et mye bedre utgangspunkt til å ha kontroll over sin personlige økonomi og større bevissthet knyttet til dette. Vi er utrolig takknemlige for det gode samarbeidet og gleder oss over at dette har ført til en nominasjon for gjennomføringen, sier Erlend Eggen, daglig leder i UE Buskerud. 

Best i landet
Vinneren av Finansstafetten deles ut på «Skolekonferansen» i regi av Finans Norge onsdag 22. august i Bjørvika konferansesenter i Oslo. Tidspunkt ca. 10.30.

Kontakt:
Erlend Eggen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Buskerud - tlf. 97 72 98 67, erlend.eggen@ue.no 
Janne Margy Kristensen, Konsulent marked Sparebanken Øst, tlf. 41 63 25 63,  janne@oest.no 

Les mer om programmet Økonomi og Karrierevalg: http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn/Okonomi-og-karrierevalg