Regnskapskurs Kirkenes vgs

Finnmark · 22.september - 23.september 2014

Skatt Nord kjører regnskapskurs for UB ved Kirkenes videregåendes kole