.... and the winner is....

Finnmark · 9 nov 2016

Innovasjonscamp med 66 studenter fra UiT Norges Arktiske Universitet Alta var samlet på Scandic Hotell 2. og 3. november for å løse en utfordring gitt av Nordlyskatedralen.

På en innovasjonscamp jobber studentene på kryss av studievalg, nasjonalitet og språk med en felles utfordring. Løsningene pitches for en jury bestående av næringslivet som villig stiller opp for å lytte til de spennende forslag til løsninger studentene presenterer.

Jury velger så en løsning de mener svarer til oppdraget - denne blir da kåret til dagens vinner. I år vant et guttelag bestående av 2 studenter fra Filippinene, 1 fra India og 2 fra Norge med en app hvor du finner alle relevant informasjon om Alta for besøkende, gjester, studenter, turister etc. Dette er et tilbud som ikke finnes i dag og som er svært etterspurt og nødvendig.

Nordlys Katedralen var svært fornøyd med alle forslag til løsninger på utfordringen, og vil se nærmere på om noen av disse kan settes ut i live ved katedralen. Kanskje noen av studentene vil kjenne igjen sine ideer i tiden fremover.