Arctic Coast samlet nabokommunene til Innovasjonscamp

Finnmark · 14 sep 2017

Arctic Coast samlet nabokommunene til Innovasjonscamp

     

Torsdag 31. august ble på en måte historisk da Arctic Coast, i samarbeid med UE Finnmark, samlet alle ungdomstrinnselevene i Lebesby og Gamvik kommune til Innovasjonscamp. Dette var stas, sa oppdragsgiver og daglig leder i Arctic Coast, Jan Olav Evensen.

Det er ikke hverdagskost at disse to kommunene gjør skole-ting på tvers av kommunegrensene, men nå skjedde det. 77 elever fra Kjøllefjord, Lebesby, Mehamn, Gamvik og Skjånes skole, samt to gjesteelever fra Karasjok, deltok på Arctic Coast Innovasjonscamp i Kjøllefjord. Elevene ble delt inn i 16 grupper på tvers av klasser, skoler og kommunegrenser.

Arctic Coast ønsket denne dagen de unges tanker rundt Nordkyn og turisme. De unge er fremtiden, de er verdiskaperne, og det er de som en dag skal ta over og drive småbygdene videre. Da er det helt naturlig å invitere de med på «å tenke nye tanker», finne frem til nye og innovative idéer for at Nordkyn fortsatt skal være et attraktivt turistmål for tilreisende, og ikke minst for de som bor her, sa oppdragsgiver, Jan Olav Evensen.

Bakgrunn:
Arctic Coast AS ble etablert av lokale entusiaster i 2008. De har mange års erfaring med arktiske ekskursjoner og opplevelsesturer, og tar deg gjerne med ut i den vakre villmarka.
Arctic Coast tilbyr turer og utflukter året rundt i forbindelse med Hurtigrutens seilaser mellom havnene Kjøllefjord og Mehamn. Turer både i den arktiske vinteren (fra desember til mai), og turer i løpet av de tre andre årstidene.
De arrangerer turer for små og store grupper ledet av erfarne guider med stor kunnskap om vår historie, vårt klima og våre naturforhold. De deler sin kunnskap med glede og vil fortsatt vise turister og besøkende rundt.
Men – Arctic Coast trenger de unges hjelp, og hjelp til å tenke nye tanker!

 

Problemstilling:
Hvilke seks opplevelser synes dere ville vært de beste man kan tilby turister som besøker Nordkyn?
Dere må lage en beskrivelse av hver av de seks forslagene, og til tre av forslagene skal dere også finne nye og forlokkende aktiviteter/attraksjoner som passer målgruppa.

Tauøvelse

Kreativitet - løser opp både knuter og stemninga

Idemyldring

Finne frem til de gode idéene

Presentasjon

Presentasjon for jury

Juryen lot seg imponere av presentasjonene til elevene. De så at flere grupper hadde jobbet intensivt og godt med oppdraget – de var rett og slett imponerte over løsningene og idéene elevene kom opp med, som var alt fra Barentsdykk til bærturer.
Juryen besto av Ellinor Utsi/Davvi Siida, Ørjan Larssen/Kjøllefjord, Liv Jorunn L. Nygård/Foldalsbruket, Kathy Klõti/Arctic Coast og Jan Olav Evensen/daglig leder Arctic Coast. Jan Olav sier at flere av idéene elevene kom fram til, vil han benytte seg av i den videre planleggingen av Arctic Coast sine opplegg, det være seg i alle årstider.

Jury

Takk til juryen

Som takk for bidragene fra elevene, ble de alle skolene og u-trinnselevene invitert til å være med på en utflukt i regi av Arctic Coast i deres høstprogram i oktober. Wow – det var litt av en gave!

Vi gratulerer gruppe 14 som vant. Gruppa besto av elever fra Kjøllefjord og Lebesby skole: Alvilde Ingelæ, Truls Krogh, Øyvind Klink og Signe Marie Birkeland.

Gr 14

Flere bilder kan ses i eget album på vår FB-side:
https://www.facebook.com/pg/UEFinnmark/photos/?tab=album&album_id=1806934442669906

 

Innovasjonscamp stimulerer til:

  • økt kreativitet
  • bedre evne til samarbeid
  • økt evne til organisering og arbeidsfordeling
  • styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
  • høyere bevissthet om informasjonsinnhenting
  • økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker

Alle UEs programmer er forankret opp mot målene i Kunnskapsløftet.

Les mer om Innovasjonscamp her:
http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn/Innovasjonscamp