DRØMMESKOLEN - den blir i Båtsfjord

Finnmark · 30 aug 2017

DRØMMESKOLEN  - den blir i Båtsfjord

75 elever fra 5.-7. kl. på Båtsfjord skole gjennomførte SMARTcamp Dømmeskolen

På Båtsfjord skole har 159 elever, gjennom SMARTcamp og Innovsjonscamp, vært med på å si sin mening, komme med sine idéer, tanker og forslag om den nye skolen som skal bygges. 5.-7. trinn har hatt SMARTcamp og 8.-10. trinn har hatt Innovasjonscamp.

Bakgrunn for begge oppdrag
Dere har sikkert irritert dere over mange ting og løsninger på skolen dere nå går på. Mange ting dere savner og mange ting dere kunne tenke dere var annerledes. Annerledes i form av å møte behov dere mener er aktuelt for dagens elever, og ting dere skulle ønske så annerledes ut på skolen, som f.eks. datarom, gymsal, inngangsparti, skolegården, osv. … Annerledes i forhold til å skape større trivsel for elevene, og større trivsel for læring, og trivsel i friminuttene.
Det skal bygges ny skole for alle elevene fra 1.-10. klasse i Båtsfjord, og dere får nå muligheten til medbestemmelse, komme med deres ønsker og tanker om nyskolen – idéer som vil være bra for alle elevene fra 1.-10. klasse.

SMARTcamp
22.-23. august gjennomførte UE Finnmark SMARTcamp for 5.-7. klassetrinn på Båtsfjord skole. Utfordringa fra Båtsfjord kommune, og ordfører Geir Knutsen var klar: Hvis dere fikk velge, hvordan ville det da sett ut i den nye skolegården, på din DRØMMESKOLE?
Elevene jobbet iherdig i to dager med idéer, planer og modeller, og avsluttet det hele med ei utstilling i gymsalen hvor hver av de 15 gruppene presenterte sitt forslag for ordføreren, rektoren og foresatte.. De hadde også laget hver sin SMARTplan, som ble overrakt ordføreren.

FullSizeRender

Innovasjonscamp
23. august hadde 8.-10. klassetrinn Innovasjonscamp, hvor de skulle komme med innspill på følgende utfordring: Hvis du/dere fikk lov til å bestemme hvordan det skal være, eller se ut inne på nyskolen – Hvordan ser DRØMMESKOLEN da ut?  
De 84 elevene på ungdomsskoleelevene jobber iherdig med sine idéer og løsninger, som de så presenterte for juryen, og juryen lot seg imponere.

Vinnergruppa besto av Ingrid Andersen, Linn Celine Nilsen, Ida Kristin Nergaard og Christer N. Brandtzæg, og forslag tok for seg det rommet elevene er mest på i løpet av en skoledag – nemlig klasserommet. I miniforretningsplanen beskriver de løsningen sin på følgende måte:
«Vi ønsker at vi kunne fått flere lyse eller fargerike klasserom. Elever som oss merker at humøret har alt med omgivelsene å gjøre, pluss at trøtte elever får en bedre start på dagen. Et lyst og fargerikt klasserom fører også til større lyst til å jobbe, er bedre for humøret, øker trivselen og vekker kreativiteten»

 I juryen satt Geir Knutsen/ordfører, Trond Henriksen/rådmann, Øyvind Hauken/skolefaglig ansvarlig og May Bente Eriksen/rektor Nordskogen skole (1.-4. kl.). På bildet er også en super-entusiastisk rektor ved Båtsfjord skole - Børre St. Børresen.

IC 2

IC 1

Elevenes forretningsplaner (8-10) og SMART-planer (5-7) vil bli tatt med i den videre planlegginga av nyskolen. Dette er innspill fra «når elevene får medbestemmelse».

Planlagt byggestart for nyskolen i Båtsfjord er satt til 2018, og skolen skal stå klar til skolestart 2019.
Ungt Entreprenørskap Finnmark ønsker de masse lykke til, og måtte elevenes innspill bidra til en bedre skolehverdag for både liten og stor, ute som inne på den nye 1-10 skolen.

Se flere bilder fra SMARTcampen i eget album på vår/UE Finnmarks FB-side.
https://www.facebook.com/pg/UEFinnmark/photos/?tab=album&album_id=1792623177434366

 

SMART stimulerer til:
- evnen til problemløsing og kreativ tenking
- bevissthet om eget nettverk
- forståelsen av nødvendigheten av verdiskaping
- nysgjerrighet og utforskertrang

Les mer om programmet smart her:
http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-1-7-trinn/SMART

 

 Innovasjonscamp stimulerer til:
- økt kreativitet
- bedre evne til samarbeid
- økt evne til organisering og arbeidsfordeling
- styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
- høyere bevissthet om informasjonsinnhenting
- økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker

Les mer om IC her:
http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn/Innovasjonscamp

Se eksempler på gjennomførte innovasjonscamper på www.innovasjonscamp.no