Da drar vi til Milano!

Finnmark · 1 mai 2016

Da drar vi til Milano!

Gutta i Foodmore UB fra Kirkenes og Karianne fra Umami UB i Alta er klare for Milano.
2. – 6. mai skal de på studietur til vår samarbeidsskole Carlo Porta, hvor de bl.a. daglig skal ha workshops på skolen.

Foodmore UB består av fire gutter, Sigve Pedersen, Amund Aune, Elias Johansen og Stefan Stojanovic. Det er disse som ble den totale vinner av matprosjektet «Finnmarksmat i fremtiden» skoleåret 2015-2016.  I år delte vi også ut et wildcard til en elev som får være med på studieturen, og dette gikk til Karianne Hågensen Simensen fra Umami UB i Alta.
Sammen med disse elevene har vi med oss læreren til Foodmore UB, Bengt Willy Stokvold.

På lik linje med elevene ser Bengt frem til turen og det faglige innholdet den har. Han forteller at gjennom matprosjektet oppnår elevene svært mange av kompetansemålene de skal gjennom på
VG2/kokk og servitørfag. Det å få reise på studietur gir elevene økt innsikt i en annen kultur, bl.a. om skolehverdag, mattradisjoner, og også italiensk kultur generelt, sier han.
Nytt element i år, er at elevene skal bo i vertsfamilier, forteller Trine Hogseth, rådgiver i UE Finnmark. Ved å bo hjemme hos italienske elever, kommer våre elever enda tettere innpå det italienske, kulturen, levesettet og hverdagslivet her. Det er et spent gjeng som vender nesa ut i Europa mandag 2. mai. Nye opplevelser, erfaringer, bekjentskaper og nettverk knyttes i løpet av uke 18. Vi gleder oss, avslutter Trine.

Foodmore UB

Karianne

Om prosjektet «Finnmarksmat i fremtiden»

Matprosjektet går i korte trekk ut på å sette fokus på innovasjon og kreativitet ved bruk av lokale råvarer, samt å styrke rekrutteringen til matfagslinjer og matfagsbransjen. I tillegg er det et mål å øke antallet Ungdomsbedrifter innen matfag på videregående skole i Finnmark. Finnmark vil fremover trenge matfagsutøvere som kjenner de lokale og unike råvarene vi har tilgang til, og som er klar over viktigheten av innovasjon og kreativitet innen bransjen. Vi ønsker å forberede ungdommene våre på trender, ønsker og behov til det stadig mer matbevisste publikumet de kommer til å møte i fremtiden. I tillegg er det et poeng at våre framtidige kokker sprer "det gode ryktet" om våre lokale råvarer, det er dette som skal ut i våre restauranter og kjøkken. Kunnskap er et virkemiddel, og gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til å gi disse elevene kompetanse på dette området.

Matprosjektet er tredelt:
1. Matuka med kreative prosesser og kokkekamp
2. Veilederdag på skolene av folk/kokk fra bransjen
3. Fylkesmessa: En av rettene eller deler av menyen skal være videreutviklet til et salgbart produkt

Høsten 2015 på oppstarten av prosjektet, Matuka, hadde vi besøk av ledelsen og elever fra vår samarbeidsskole i Milano, Carlo Porta. Under dette besøket ble det signert en 3-årig samarbeidsavtale mellom Carlo Porta og UE Finnmark. Nå drar altså vi på gjenvisitt til Italia i 2. – 6. mai.

Signering av avtale

Rektor på Carlo Porta, Professor Francesco Antonio Malaspina og daglig leder i UE Finnmark, Randi Gjevestad Vorren

Matprosjektet eies og drives av Ungt Entreprenørskap Finnmark.
Prosjektssamarbeidspartnere er Eni Norge/Goliat, Fylkesmannen i Finnmark/landbruksavdelinga og Innovasjon Norge/Finnmark. De har bidratt til å finansiere prosjektet, og også stilt opp som jurymedlemmer under kokkekampen i Matuka 2015 i Vardø, prosjektets oppstart og del 1 og under Fylkesmessa 2016 i Alta. I tillegg har lokalt arbeids -og næringsliv fra Øst-Finnmark bidratt på ulike vis inn i matprosjektet, og på den måten vært med på suksessen dette har blitt og ikke minst er.

Samarbeidspartnere 2015-2016:

Mail -og brevsignatur 2015

Kontaktinfo:

Kirkenes vgs.:

Bengt Willy Stokvold, lærer for Foodmore UB

Tlf: 986 46597
E-post: Bengt.Willy.Stokvold@ffk.no

Sigve Pedersen, daglig leder Foodmore UB, Kirkenes

Tlf.: 951 71990

.

UE Finnmark:

Trine Hogseth, rådgiver

Tlf.: 975 47721

E-post: trine.hogseth@ue.no

Svein Tore Dørmænen, styreleder UE Finnmark

Tlf.: 920 35900

E-post: svein.tore.dormaenen@ue.no