Det blir Kulturfest og Skattejakt under UngFest-uka 2016

Finnmark · 12 april 2016

Det blir Kulturfest og Skattejakt under UngFest-uka 2016

Bak: Markus Hardy, Petra Thorsberg, Anja Sundelin Haagensen og Monica Jankila. Foran: Ronja T. Lindbach, Muna Ahmed Dahir og Viktoria M. Sara

 

Mandag 11. april var 9. trinn ved Vadsø Ungdomsskole samlet til UngFest-Innovasjonscamp med Vadsø kulturskole som oppdragsgiver.

     

Elevene jobbet etter følgende problemstilling: «Hvordan kan dere bidra til å skape trivsel, liv og aktiviteter i Vadsø for barn og unge, gamle, fremmedspråklige, menn og kvinner. Lag et forslag til aktiviteter, tjenester, produkter eller workshops som deres Elevbedrift skal gjennomføre/arrangere under UngFest-uka. Forslagene må derfor være gjennomførbare, også innenfor de økonomiske rammene. Anta at dere ikke har mer enn 5000,- kr i budsjettet deres».

Fokuset er Elevbedrift (EB) med utgangspunkt i sosialt entreprenørskap – gjøre for andre, forandre for andre, til nytte for andre.

Vinnerne og deres løsning:

Gruppe B4: Ronja T. Lindbach, Muna Ahmed Dahir og Viktoria M. Sara
Kulturfest – idéen går ut på å arrangere en kulturfest der vi lærer om forskjellige kulturer. Vi arrangere konserter og underholdning, og det blir kafé hvor man kan kjøpe mat fra ulike kulturer. For barna blir det muligheter til å høre både norske og andres tradisjonelle historier og eventyr.

Kulturfest på scenen

Gruppe D1: Markus Hardy, Petra Thorsberg, Anja Sundelin Haagensen og Monica Jankila.
Skattejakt - idéen går ut på å arrangere en utedag på Vadsø-øya for barn. Det blir bålkos og skattejakt for de som vil. Under skattejakten vil det bli forskjellige vanskelighetsgrader ut fra alder, og vi skal dikte opp en historie for å engasjere barna enda mer. Vil man ikke delta i skattejakten, kan man likevel være sosial sammen rundt grillbålet.

Skattekjakt på scenen

Juryen

I juryen satt det representanter fra både privat og offentlig sektor: Hans Jacob Bønå/ordfører i Vadsø, Frida Vangsvik/UngFest,  André Kvernhaug/Arc Giraff, Sissel Myhre/Vadsø kulturskole, Mette Westli/Hermetikken kulturnæringshage og Nina Danielsen/UE Finnmark. Juryen lot seg absolutt imponere over kreativiteten elevene viser – de gode tankene og idéene de unge har, ikke minst at fokuset på sosialt entreprenørskap var tydelig.

Juryen

UngFest-uka

Vadsø kulturskole har årlig kulturuka «UngFest», den er lagt til uke 22, månedsskiftet mai/juni, forteller Sissel Myhre, leder av Vadsø Kulturskole. UngFest er en festival for barn og unge – av barn og unge, og har fokus på ungdomsmedvirkning. UngFest har ei arbeidsgruppe som består av over halvparten ungdom og resten er voksne som jobber med kultur i kommunen, og den ledes av kulturskolelederen. Ungdommene kommer selv med ideer til workshops, arrangement, utstillinger eller andre prosjekter de ønsker å arrangere, også hjelper de voksne til med hvordan man praktisk skal realisere disse idéene. Nå har hun i tillegg en allerede god idébank etter Innovasjonscampen, så hun ser frem til det videre arbeidet med, og forberedelsene til UngFest-uka.

Trine Hogseth, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Finnmark er i år som i fjor, stolt over både innsatsen og idéene elevene kom opp med denne dagen. Løsningene var mange, men som alltid er det en vinner, denne gangen to. Alle forretningsplaner/idéskisser er derfor gitt til Sissel Myhre/leder av kulturskolen som en idébank til workshop/Elevbedrifter under UngFest-uka.

Fra mange til 1 ide

Gr.arb.

Marit Ekkernes

Les mer om Innovasjonscamp her:
  http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn/Innovasjonscamp

 

Les mer om Elevbedrift her:
http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn/Elevbedrift