Det var jo ikke skummelt i det hele tatt!

Finnmark · 29 feb 2016

Det var jo ikke skummelt i det hele tatt!

SmartPoncho UB

Arbeidstilsynet har hatt tilsyn hos fire av ungdomsbedriftene ved Alta videregåendeskole for å kontrollere hvordan bedriftene jobber systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet. 

Smart Poncho UB, Aurora the Bag UB, Delish UB og REUSE UB er de første ungdomsbedriftene i Finnmark som har fått dette tilbudet. Tilsynet var lagt opp både som en veiledning og kontroll, men med stor vekt på veiledning. Kontrollen hadde hovedfokus på om det var inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte, og hvorvidt arbeidsgiver har kartlagt og vurdert risiko for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

I følge daglig leder i Smart Poncho UB Marion Ulriksen var det ikke skummelt i det hele tatt. «Det var veldig lærerikt og jeg tror vi er blitt en enda bedre ungdomsbedrift etter tilsynet!»

Bakgrunnen for tilsyn i ungdomsbedrifter er et nylig inngått samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV og Ungt Entreprenørskap Finnmark, og Arbeidstilsynets satsning «Ny i arbeidslivet» som omfatter både unge arbeidstakere og nye virksomheter.

I følge seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Grete Wikstrand, ble det ikke gitt pålegg til noen av bedriftene etter dette tilsynet. «Ungdomsbedriftene hadde arbeidsavtaler til sine ansatte, samt at de hadde gjennomført en kartlegging av arbeidsmiljøet» sier Wikstrand. «I tillegg har ungdomsbedriftene hatt fokus på dette med nærvær og fravær i sine bedrifter, noe som er spesielt viktig med tanke på den høye andelen ungdom som dropper ut av videregående skole» sier Wikstrand entusiastisk.