Fornyet samarbeid mellom Sparebank1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Finnmark

Finnmark · 21 juni 2015

Fornyet samarbeid mellom Sparebank1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Finnmark

Foto: Erlend Hykkerud- Finnmark Dagblad

Sparebank1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap (UE) Finnmark har inngått en ny toårsavtale. En avtale som sikrer UE et sekssifret beløp, samt at de får faglig kompetanse fra banken om det er behov for det. Samarbeidet mellom partene har vart i seks år.

– Det er et veldig bra samarbeid, og vi er en ideell organisasjon, som er en brubygger mellom elever og lokale arbeidsplasser. Da er det viktig å ha et bra samspill mellom det offentlige og private, forteller daglig leder i Ungt Entreprenørskap Finnmark, Randi Gjevestad Vorren.

Nyhetssaken er hentet fra Finnmark Dagblad. Les hele saken på IFinnmark.no