Grønt og Genialt under glassklokka

Finnmark · 14 nov 2019

Grønt og Genialt under glassklokka

Vinnergruppa: Vanessa Moen, Alfred Danielsen, Mohamad Fawaz, Tuva Håkonsen og Ingvild Hauge

Det ble Sandnes og Bjørnevatn skole som stakk av med seieren, og ble vinnere av Grønt og Genialt-Innovasjonscamp.
 I uke 46 gjennomfører hele 9. klassetrinn ved Sandnes og Bjørnevatn skole og Kirkenes ungdomsskole Miljøuka – ei uke hvor miljø, redusert forbruk og bærekraft står på timeplanen. I denne uka har de hatt miljøforedrag, oppgaver tilknyttet tema og Innovasjonscamp på skolene. De er med i Ungt Entreprenørskaps nasjonale prosjekt «Grønt og Genialt» for første gang.

 «Grønt og Genialt» er et prosjektsamarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og Barne –og Familiedepartementet. UE Finnmarks lokale samarbeidspart er Varanger Kraft. 6 fylker deltar i prosjektet skoleåret 2019/2020, og i tillegg til oss i Finnmark, deltar også Østfold, Buskerud, Vestfold, Akershus og Agder.
Med bakgrunn i Miljøuka, samt foredrag av UE om klima miljø og bærekraft, ble selve Innovasjonscampen i Finnmark gjennomført onsdag 13. november, og  Kirkenes ungdomsskole var vertsskole.

Oppdraget på Innovasjonscampen
På stedet der du bor blir veldig mange varer fraktet inn til innbyggerne med fly, båt, bil og trailer. Det kan være mat, varer som bedriftene trenger, varer som dere vil kjøpe gjennom året, og mye dere sikkert ikke har tenkt på enda. Ut av byene våre fraktes varer vi har produsert og vil selge, søppel og annet avfall, og helt sikkert mye, mye mer.

Tenk om en glassklokke settes over det stedet du bor. All kontakt med omverdenen stopper opp, og dere må klare dere med det som finnes eller produseres lokalt.  Alt avfallet må også håndteres der du bor, og dere må ikke få for store søppeldynger. Kanskje kan avfallet bli en ressurs for dette samfunnet.

Dere skal finne smarte og bærekraftige løsninger så det blir nok mat, klær og noe å leve av/ tjene penger på. Hvordan kan familier og bedrifter skaffe det de trenger?

Under glassklokka

Engasjementet hos 9.klassingene var stort. De 21 gruppene jobbet ivrig og livlig med kreative øvelser, idéprosess og til endelig løsning i løpet av denne hektiske skoledagen.

Elevene ble fordelt på  to ulike juryer, som de skulle presentere sin løsning for. Fra hver av disse to juryene ble det kåret to finalister som dermed gikk til finalen. Dette innbefattet at disse fire gruppene nok en gang skulle presentere sine løsninger, men denne gangen fra scenen foran alle. Det ble så kåret en vinner av Innovasjonscampen.

Finalist 1

Finalist 2

Finalist 3

Idéer:
- En app hvor du kan bestille restevarer fra matbutikken, og varer fra klesbutikker. Disse bringes selvfølgelig hjem til deg på en gjenbrukssykkel - Sandnes og Bjørnevatn skole

- Fruktterninger og smoothie til ungdommer og voksne av frukt som skal kastes. Dette serveres i gjenbrukte glass, syltetøyglass for eksempel - Kirkenes ungdomsskole

- Lage smootie og müslibarer av mat som butikkene skal kaste. Målgruppa er folk som trener, så derfor selges de etter gymtimer og treningstimer - Sandnes og Bjørnevatn skole

.

Vinneren
Vinnergruppa løste utfordringen ved å ta for seg matavfallet vårt, og idéen deres lyder som følger: Vi vil lage et sted hvor matavfallet vårt kan håndteres. Det geniale ved dette er at om kunden leverer 2 kg matavfall til kompostering, så får de et kilo matjord i retur.
Vi vil også lage en app, Komposto-appen, som gir beskjed til folket når de kan sette matavfallet i veikanten. Senere kommer det en automatisk, elektrisk robotsøppelbil og tar med avfallet. Dette blir så kjørt til bøndene, hvor de lager kompost av matavfallet. Den matjorda folket får i retur, den kan de gjøre hva de vil med. Målgruppa er alle husholdninger, og dermed er alle med på å tenke bærekraftig.

Dette synes juryen var en meget god løsning som setter fokus på ei stor utfordring vi har i samfunnet i dag, sa Monica Jerijærvi, fra juryen. I juryens begrunnelse sies det at gruppa presenterer et konsept som svarer godt på oppgaven. Konseptet er nyskapende og bærekraftig. Vinnerlaget gjorde en god presentasjon for å overbevise juryen om sin løsning.

Juryen besto i tillegg til Monica Jerijærvi/Varanger Kraft, av Stig Ulvang/Sør-Varanger kommune, Stian Karlsen/Varanger Kraft og Bård Gamnes/Gamnes & Bror.

Vinnergruppa og juryen

 

UE Finnmark er utrolig takknemlige for at de har satt av tid til å veilede og juryere fremtidens verdiskapere denne dagen.

Fremtidens verdiskapere, altså elevene, har selv sagt bl.a. dette om selve dagen: en morsom skoledag, bra jury, greit å fremføre for jury, fint å jobbe praktisk, gruppene samarbeidet godt, og i tillegg sa vinnergruppa følgende: Det var en morsom dag, og det var artig at vi vant!

 UE Finnmark vil også trekke frem at noe bak suksessen med gode camper er når også lærerne er delaktige – så nok en gang, tusen takk til lærerne på ved begge deltakerskolene.

Varanger Kraft er lokal samarbeidspart i prosjektet Grønt og Genialt, og på campen stilte de med to representanter som deltok hele dagen, Monica Jerijærvi og Stian Karlsen. Monica forteller at det var nyttig og spennende å følge elevene på campen. UE har et opplegg som engasjerer elevene og stimulerer til å tenke utenfor boksen. Akkurat det vi trenger i en verden som stadig endrer seg.

Stig Ulvang, fung. næringssjef i Sør-Varanger kommune, fortalte også elevene, at det var så bra de var blitt invitert til å få være med i juryen. På den måten så ser han at det er flinke ungdommer i kommunen, og at man ikke trenger å bekymre seg for fremtiden.

.

Etter Innovasjonscampen
Etter Innovasjonscampen skal elevene på nyåret i gang med Elevbedrift (EB), der de fortsatt skal jobbe med «grønne» løsninger på klima og miljøutfordringene, fortsatt med fokus på forbruk, gjenbruk, redesign og bærekraft. De kan ta med seg idéene fra Innovasjonscampen rett over i EB, eller de kan komme opp med helt nye bedrifts-idéer på bakrunn av hva de har erfart og lært gjennom miljøuka.

 Tenk så heldige elevene er, og hvilken læring de tilegner seg når de gjennom å drive Elevbedrift får erfare hvordan det er å starte, drive og avvikle en bedrift, sier Trine Hogseth, rådgiver i UE Finnmark, entusiastisk. Elevene skal jobbe i et virkelig marked, med virkelige penger og med virkelige produkter/tjenester. UE Finnmark ønsker de lykke til!

 I mars 2020 vil det bli ei EB-messe for skolene, hvor det vil konkurreres i flere kategorier, bl. a. Beste Grønt og Genialt EB. Denne EB’en, en fra hver av skolene, tar vi med oss på ei større EB-messe i slutten av mai. Denne messa er i regi av UE region øst, og vil i 2020 arrangeres på Hamar.

 

 Alle våre programmer er forankret mot mål i kunnskapsløftet.

Varanger Kraft

Bærekraftmålene