Hurra for FeFo! 1,5 millioner til UE Finnmark!

Finnmark · 17 des 2015

Hurra for FeFo! 1,5 millioner til UE Finnmark!

Finnmarkseiendommen (FeFo) gir 1,5 millioner til Ungt Entreprenørskap Finnmark!

Styret i FeFo vedtok i møte 15.desember å bevilge 1,5 millioner kr til Ungt Entreprenørskap Finnmark. Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

- Å stimulere til økt entreprenørskap blant ungdommen, vil gi langvarig positiv effekt i fylket, og vil bidra til å etablere nye arbeidsplasser i fremtiden, sier styreleder i FeFo, Raymond Robertsen. - Arbeidet UE-Finnmark gjør vil være svært positivt for både ungdom og lokalsamfunnene rundt om i Finnmark, fortsetter Robertsen.

- FeFo ønsker også å profilere sin egen virksomhet gjennom Ungt Entreprenørskaps arbeid, men først og fremst er dette et bidrag som gjøres mulig ved at FeFo genererer inntekter, og at man ved lokalt eierskap har et regionalt utviklingsperspektiv der deler av inntektene pløyes tilbake til lokalsamfunnene, avslutter Robertsen.

- Ungt Entreprenørskap Finnmark er svært takknemlige for tildelingen og er glade for å ha FeFo med på entreprenørskapslaget! Det er ungdommen som er fremtiden og som skal forvalte ressursene og skape samfunnsmessig, økonomisk og kulturell verdi i fremtiden. Tusen takk til FeFo- vi gleder oss til å samarbeide med dere!