I dag drar vi til Milano!

Finnmark · 8 mai 2017

I dag drar vi til Milano!

Tobias Gabrielsen/Gastromagi UB, Kirkenes, Margrethe Skretting Johansen/Sjøsprøyt UB, Vardø og Vårin Larsen/Finnmarks Gull UB, Alta er klare for Milano. 8. – 12. mai skal de på utvekslingsturtur til vår samarbeidsskole i Italia, Carlo Porta. Sammen med de reiser en lærer fra hver av skolene og to ansatte fra UE Finnmark.

Gastromagi UB fra Kirkenes vgs. ble total vinner på Fylkesmessa av matprosjektet «Finnmarksmat i fremtiden» skoleåret 2016/2017, hvor premien var utvekslingstur til kokkeskolen Carlo Porta. Av ulike grunner er det bare en elev fra Gastromagi UB som drar til Italia, så UE Finnmark besluttet da å invitere med seg en elev og lærer fra hver av årets deltakerskoler i prosjektet. I Milano vil vi treffe igjen de elevene og lærerne som hadde utvekslingsdager hos oss i Finnmark i september 2016. De italienske elevene deltok i prosjektets del 1, Matuka.

På lik linje med elevene ser lærerne frem til turen. Bengt Stokvold fra Kirkenes er med som lærer av vinner-UB’en for andre år på rad. Han ser frem til årets tur og det faglige innholdet den har. Han forteller at gjennom matprosjektet oppnår elevene svært mange av kompetansemålene de skal gjennom på VG2/kokk og servitørfag. Det å få reise på studietur/utvekslingstur gir elevene økt innsikt i et annet lands kultur - om skolehverdag, mattradisjoner, og også italiensk kultur generelt.
Elevene skal på lik linje med i fjor, bo i vertsfamilier, forteller Trine Hogseth, rådgiver i UE Finnmark. Ved å bo hjemme hos italienske elever, kommer våre elever enda tettere innpå det italienske, kulturen, levesettet og hverdagslivet her. Det er en spent gjeng som vender nesa ut i Europa mandag 8. mai. Nye opplevelser, erfaringer, bekjentskaper og nettverk knyttes i løpet av uke 19. Vi gleder oss, avslutter Trine.

Om prosjektet «Finnmarksmat i fremtiden»
Matprosjektet går ut på å sette fokus på innovasjon og kreativitet ved bruk av lokale råvarer, samt å styrke rekrutteringen til matfagslinjer og matfagsbransjen. I tillegg er det et mål å øke antallet Ungdomsbedrifter innen matfag på videregående skole i Finnmark. Finnmark vil fremover trenge matfagsutøvere som kjenner de lokale- og unike råvarene vi har tilgang på, og som er klar over viktigheten av innovasjon og kreativitet innen bransjen. Vi ønsker å forberede ungdommene våre på trender, ønsker og behov til det stadig mer matbevisste og kresne publikumet de kommer til å møte i fremtiden. I tillegg er det et poeng at våre framtidige kokker sprer "det gode ryktet" om våre lokale råvarer, det er dette som skal ut i våre restauranter og kjøkken. Kunnskap er et virkemiddel, og gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til å gi disse elevene kompetanse på dette området.

 

Matprosjektet er tredelt:
1. Matuka med kreative prosesser og kokkekamp
2. Veilederdag på skolene av folk/kokk fra bransjen
3. Fylkesmessa:
-  En av rettene eller deler av menyen skal være videreutviklet til et salgbart produkt.
 - Årets Kokkejævel – ny pris tilknyttet matprosjektet, eies av Asbjørn Sandøy, Kokkejævel.

 

Høsten 2015 på oppstarten av prosjektet, Matuka, hadde vi besøk av ledelsen og elever fra vår samarbeidsskole i Milano, Carlo Porta. Under dette besøket ble det signert en 3-årig samarbeidsavtale mellom Carlo Porta og UE Finnmark. Nå drar vi altså på gjenvisitt til Italia i  prosjektets andre år.

Matprosjektet er eies og drives av Ungt Entreprenørskap Finnmark.
Prosjektssamarbeidspartnere i prosjektet er:
- Eni Norge/Goliat
- Fylkesmannen i Finnmark/landbruksavdelinga.
-  I tillegg har en rekke samarbeidspartnere i prosjektet bidratt gjennom lokale råvarer, økologiske produkter, m.m.

Samarbeids-partnere, Matuka 2016

Kontaktinfo:

Lærer:
Bengt Willy Stokvold, Kirkenes vgs.
Tlf: 986 46597
E-post: Bengt.Willy.Stokvold@ffk.no

Kristine Rønning, Vardø vgs.
Tlf.: 951 71575
E-post: kristine.ronning@ffk.no

Ann-Karin Adolfsen, Alta vgs.
Tlf.: 915 14876
E-post: ann-karin.adolfsen@ffk.no

 

Elever:
Tobias Gabrielsen, Gastromagi UB, Kirkenes vgs.
Tlf.: 924 79953

Margrethe Skretting Johansen, Sjøsprøyt UB, Vardø vgs.
Tlf.: 468 98481

Vårin Larsen, Finnmarks Gull UB, Alta vgs.
Tlf.: 410 09202

 

Ungt Entreprenørskap Finnmark:
Trine Hogseth, rådgiver
Tlf.: 975 47721
E-post: trine.hogseth@ue.no

Randi Gjevestad Vorren, daglig leder UE Finnmark
Tlf.: 917 00015
E-post: randi.gjevestad.vorren@ue.no