Kan jenter...?

Finnmark · 15 nov 2016

Kan jenter...?

16. – 17. november 2016 er det igjen klart for det årlige kurset Jenter & Ledelse.
Ungt Entreprenørskap Finnmark samler jenter som er daglige ledere eller styreledere i sin Ungdomsbedrift.

I skrivende stund er vi i 2016, og man kan jo stille spørsmål ved om vi fortsatt trenger lederkurs for jenter. Undersøkelser viser at jenter som går på skolen allerede er ledere. Det er ofte de som tar ansvar i prosjektarbeid, gruppearbeid osv. Mer enn halvparten av jentene som driver ungdomsbedrifter er daglige ledere og styreledere. Men så skjer det noe på veien fra utdanning til arbeids- og næringsliv, og guttene overtar lederrollene.

Så ja, vi trenger kurset i aller høyeste grad! Kurset skal motivere og engasjere jentene til i større grad å ta lederroller og styreverv i arbeidslivet, og å få flere av dem til å bli gründere og bidra til å styrke likestillingen i arbeids- og næringslivet.

Torsdag får vi besøk, og vi skal bli inspirert: "Dagens kvinnelige leder" på samlinga er Svanhild Pedersen, daglig leder Finnmarksløpet

I år samles 36 jenter fra seks ulike videregåendeskoler i Finnmark på Scandic Alta. Jentene kommer fra Vadsø, Kirkenes, Nordkapp, Hammerfest, Alta og Båtsfjord private vgs.