Le-del-se jenter!

Finnmark · 20 jan 2016

Le-del-se jenter!

34 jenter fra videregående skoler i Finnmark var samlet i Hammerfest 13.-14. januar for å delta på del 2 av lederopplæringsprogrammet «Jenter og Ledelse».

Le-del-se hverandre og de andre! Dette var hovedbudskapet fra dagens kvinnelige leder, Beate Juliussen, nytilsatt leder i Hammerfest Turist. Ha det gøy på jobben sammen, del på kunnskap og informasjon, og ikke minst se hverandre, sett pris på hverandre, støtt hverandre og lytt. Dette samlet vil føre bedre kommunikasjon, tilhørighet og trivsel for alle, både leder og ansatte.

IMG_2843

Beate Juliussen, daglig leder Hammerfest Turist

Første del av lederopplæringsprogrammet var i Alta i november 2015. Nå var jentene igjen samlet og klar til del 2, som fant sted på Scandic Hammerfest. Fokuset denne gangen var rettet mot kommunikasjon og situasjonsbestemt ledelse, forskning rundt ledelsesrollen og sammensetningen av et drømmeteam. Det ble holdt flere praktiske øvelser, hvor jentene fikk prøvd seg i krevende situasjoner. En av caseoppgavene var å sette sammen et drømmeteam til et fiktivt arrangement, Tour de Ski Finnmark. Flere av jentene opplevde her, slik som i virkeligheten, at det bl.a. kan være mange søkere til de ulike stillingene, at både sin formelle og uformelle kompetanse teller, og det lønner seg å være godt forberedt til intervjuet.

Jentene gir tilbakemelding på at kurset har vært nyttig for de i forhold til Ungdomsbedriften, men også for å ta lærdommen, kunnskapen og de gode rådene med seg videre i livet.

.

Om programmet Jenter og ledelse

Jenter og ledelse skal motivere og engasjere jenter til i større grad å ta lederroller og styreverv i arbeidslivet, få flere jenter til å bli gründere og bidra til å styrke likestillingen i arbeids- og næringslivet.

Jenter og ledelse stimulerer jenter til:

  • økt trygghet og bevisstgjøring i sin rolle som ledere
  • større kjennskap til ulike lederstiler og personlighetsstiler
  • bedre innsikt i egne ferdigheter og evner (selvinnsikt) 
  • styrket selvtillit og selvfølelse
  • økt forståelse av nettverk og nettverksbygging
  • bedre forståelse av kommunikasjon som verktøy for god ledelse

Alle våre programmer er forankret opp mot mål i kunnskapsløftet, og du kan lese mer om lederopplæringsprogrammet Jenter og ledelse HER