Lederopplæring for jenter, trenger vi det da?

Finnmark · 21 des 2015

Lederopplæring for jenter, trenger vi det da?

11. -12. november var 42 jenter fra fem ulike videregående skoler i Finnmark samlet til lederopplæring for jenter i Alta.

Vi startet samlinga med spørsmålet om vi fortsatt trenger lederopplæring for jenter i 2015. Hvordan er egentlig ståa i Norge? En rask titt på forskning, statistikk og nyhetsbildet viser at blant ledere på alle nivå, styreledere, gründere og bedriftseiere er flertallet fortsatt besatt av menn. Tallenes tale var en vekker for mange av jentene, og flere av dem gav uttrykk for at dette var de ikke klar over. Så konklusjonen var klar, vi trenger lederopplæring for jenter!

I løpet av de to dagene fikk jentene innsikt i hva ledelse handler om. De fikk brynt seg på spørsmål som, er det forskjell på kvinnelige og mannlige lederegenskaper, er de «myke» lederegenskaper bedre enn de «harde», og hvilke egenskaper bør en leder ha, spørsmål som skapte livlige diskusjoner.

J&L2

Medie-trening hører også med

På programmet stod også personlig utviklingsarbeid, for hvordan vi blir som ledere, avhenger også av hvilken personlighetstype vi er. Gjennom en enkel modell fikk jentene bli bedre kjent med seg selv og egen atferd i konkrete situasjoner. De ble kjent med både styrker og forbedringspotensial. Samtidig fikk de også en forståelse for hvorfor andre kan reagere og fungere annerledes, og med dette som utgangspunkt fikk de se hvordan man setter sammen velfungerende team.

Dagens kvinnelige leder var Linda Tangen fra El-Tele, og hennes oppfordring til jentene var; «Om du er glad i mennesker, bli leder!» Hun snakket også om hvor viktig det er som leder å være en god rollemodell for de ansatte. Det du vil at de ansatte skal gjøre, må du gjøre først.

I januar samles jentene igjen til del 2 av lederopplæringskurset, da i Hammerfest.