Lønn, skatt og demokrati med 260 elever

Finnmark · 28 okt 2015

Lønn, skatt og demokrati med 260 elever

Frank Ingilæ, ordfører Tana sammen med 4.-5.klasse på Seida skole

 

For andre året på rad er det gjennomført VL-dugnad rundt om i Finnmark, hele 17 skoler har deltatt i løpet av ukene 39-40. Fra lokalt arbeids –og næringsliv har veiledere fra Skatt nord, LO, Visma, rådgivere, ordførere og varaordførere stilt opp og gitt en eller flere dager for å være med på gjennomføringen av Vårt Lokalsamfunn (VL) ute blant fylkets 4.-5. klassinger.

Vårt lokalsamfunn (VL) er et program for grunnskolen utviklet av Ungt Entreprenørskap. Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt arbeids- og næringsliv er viktig for deres hverdag. Det styrker elevenes lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø. 

Hva er skatt? Hvorfor betaler vi skatt og hvordan brukes skattepengene i vårt nærområde? Dette er spørsmål som elevene har fått svar på. Hele 260 elever rundt om i Finnmark har i løpet av dugnadsukene fått vært med på å se nærmere på eget lokalsamfunn.

– Holdninger dannes tidlig. I Norge har vi verdens beste velferdssamfunn. Dette er mulig fordi alle er med og bidrar til fellesskapet. Disse dagen har elevene lært om hva som er fellesskapets goder og innbyggernes plikter – og de har forhåpentligvis lært det på en spennende måte, sier Lisbeth Varsi, rådgiver i Skatt Nord i Sør-Varanger. 

– Når personer fra arbeids- og næringslivet kommer inn i skolen og bidrar til elevenes læring, blir undervisningen spennende og virkelighetsnær. Elevene kan glede seg over en annerledes skoledag, sier Trine Hogseth, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Finnmark. 

 

VL rundt om i Finnmark

Varaordfører Oddvar Betten i Nesseby og ordfører Frank Ingilæ i Tana ble kurset og har kost seg ute blant elevene i sine kommuner. De sier bl.a. «Da de planla sitt lokalsamfunn så var det nesten som å se kommunestyret i aksjon, kjente igjen personlighetstypene. Ellers var det et flott program som bidro til gode diskusjoner og engasjementet var stort hos elevene».

Oddvar Betten og Frank Ingilæ

Foto: UE Finnmark

VL - Bofsa skole 2015

Foto: Frank Ingilæ - ordføreren og elever på Bofsa skole/Tana.

I Vadsø har Kirsti Dahl Vaskinn og Lene Ballo Kvam fra Skatt nord, for første gang gjennomført programmet, og det i alle de fire 4. klassene ved den nye barneskolen i Vadsø, og i Vardø gjennomførte Heidi Kvernevik/rådgiver Vardø Innovasjon programmet på Vardø skole hvor ti 4.klassinger engasjerte seg i sitt lokalmiljø.

12042670_1152239831472707_7140948146926218634_n

Foto: Kirsti D. Vaskinn

VL - Vardø skole 1

Foto: Hanne Jakobsen, Vardø skole

VL - Vardø skole 2

Foto: Hanne Jakobsen, Vardø skole

Lisbeth A. Varsi som til daglig jobber som rådgiver i Skatt Nord, har nok en gang stått foran et helt nytt publikum: Hun har sammen med Cecilie Hansen (daværende ordfører) og Trine Amundsen/LO, gjennomført programmet på hele fire skoler: Kirkenes, Bjørnevatn, Sandnes og Hesseng skole i Sør-Varanger. Lisbeth synes dette er like viktig, og riktig å være med på i år som i fjor, og ikke minst synes hun det er moro å være ute blant elevene - en annerledes arbeidsdag også for henne.

VL - Lisbeth A. Varsi, Skatt Nord, Sør-varanger

Foto: UE Finnmark

I Alta var det Trond Einar Persen/rådgiver oppvekst, Alta kommune og Cathrin Pedersen/Visma som var i aksjon på Komsa og Bossekop skole. Cathrin gleder seg på forhånd til dette, og sier i etterkant hun synes det har vært lærerikt, inspirerende, utfordrende og har gitt henne nye og gode minner. Hun er takknemlig som har fått lov til å delta på dette, og vi er takknemlige for at hun gjorde det.

Se Cathrins egen Facebook-oppdatering før første gjennomføring på Komsa skole, Alta

VL-Cathrin

Ungt Entreprenørskap Finnmark er stolte over at så mange har vært med på årets dugnad. Fra skolene og lærerne mottar vi positive tilbakemeldinger etter dagene, og noen skoler forankrer nå dette inn i skolens årshjul. VL er gøy – om igjen og om igjen :)

Alle våre programmer er forankret opp mot mål i kunnskapsløftet.
Les mer om Vårt Lokalsamfunn her: http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-1-7-trinn/Vaart-lokalsamfunn